นายกฯบินเบลเยียมประชุมผู้นำเอเชียยุโรป 18 - 20 ตค.

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 08:38 น.
นายกฯบินเบลเยียมประชุมผู้นำเอเชียยุโรป 18 - 20 ตค.
นายกรัฐมนตรี นำคณะ เดินทางเยือน เบลเยียม ประชุมผู้นำเอเชียยุโรป 18 - 20 ตค. หารือความมั่นคง-เสรีภาพทางไซเบอร์

เมื่อวันที่ 18 ตค. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. โพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ว่า “ผมกำลังเตรียมตัวเดินทางไปเบลเยี่ยมเพื่อร่วมประชุมผู้นำเอเชียยุโรป หัวข้อหลัก หุ้นส่วนระดับโลกเพื่อความท้าทายระดับโลก ผ่านความร่วมมือใน 3 เสาหลัก คือ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเงิน และการเมืองกับความมั่นคง รวมถึงความมั่นคงและเสรีภาพทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในโลกยุคดิจิทัล เพื่อจะให้เกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงระหว่างกันครับ เดี๋ยวผมไปถึงแล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ ราตรีสวัสดิ์พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคน”

สำหรับ กำหนดการนายกรัฐมนตรีนั้น เวลา 00.30 น.วันที่ 18 ต.ค นายกรัฐมนตรี และคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำสหภาพยุโรป- อาเซียน (EU-ASEAN Leaders’ Meeting) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 18 – 20 ต.ค. 2561 ภายใต้หัวข้อหลัก“หุ้นส่วนระดับโลกเพื่อความท้าทายระดับโลก”โดยนายโดนัลด์ ทุสก์ ประธานคณะมนตรียุโรป เป็นประธาน

โดยการประชุมเอเชียยุโรปครั้งนี้ จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย–ยุโรปในการส่งเสริมความร่วมมือ และดำเนินการภายใต้3เสาหลัก คือ การเมืองและความมั่นคง ในเรื่องความมั่นคงและเสรีภาพทางไซเบอร์รวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายเศรษฐกิจและการเงิน และสังคมและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม การเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย เช่น การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การส่งเสริมความร่วมมือการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น