ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกสว.แล้ว

วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 17:15 น.
ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกสว.แล้ว
ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเริ่มกระบวนการเลือก สว. ตามโรดแมปแล้ว

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีแผนงานดำเนินการให้สอดคล้องกับโรดแมปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ที่กำหนดให้ กกต.ดำเนินการจัดเลือกตั้งให้ ส.ว.จำนวน 200 คน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่น้อยกว่า 15 วัน

สำหรับสมาชิก ส.ว.จะมีทั้งหมด 250 คน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนแรกเป็นสมาชิก ส.ว.โดยตำแหน่ง 6 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ส่วนที่สองมาจากการเลือกตั้งจำนวน 50 คน ซึ่งจะเปิดรับสมัครวันที่ 26-30 พ.ย.61 หลังจากนั้นวันที่ 16 ธ.ค.61 จะมีการเลือกตั้งกันเองในระดับอำเภอ, วันที่ 22 ธ.ค.61 จะมีการเลือกตั้งกันเองในระดับจังหวัด และวันที่ 27 ธ.ค.61 จะมีการเลือกตั้งกันเองในระดับประเทศ ซึ่ง กกต.จะส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง 200 คนไปให้ คสช.ก่อนวันที่ 9 ก.พ.62 แต่ กกต.แจ้งว่าอยากทำให้เสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค. 2562 เพื่อจะได้มีสมาธิไปเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่ง คสช.มีเวลา 60 วันที่จะดำเนินการคัดเลือกให้เหลือ 50 คน และสำรองอีก 50 คน

"กกต.อยากทำให้เสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค. 2562 เพื่อจะได้มีสมาธิไปเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส."พล.ท.สรรเสริญกล่าว

ส่วนที่สามมาจากการแต่งตั้งของ คสช.ซึ่งจะมีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 9-12 คนดำเนินการคัดเลือกจำนวน 400 คน แล้วเสนอให้ คสช.ภายในวันที่ 9 ก.พ.62 เช่นกัน ซึ่ง คสช.จะมีเวลา 60 วันที่จะคัดเลือกให้เหลือ 194 คน และสำรองอีก 50 คน โดย คสช.จะรวบรวมรายชื่อทั้ง 250 คนเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย