"สุรชัย" เตือนสนช.ไปสมัครสมาชิกพรรคอาจตกเก้าอี้

วันที่ 09 ต.ค. 2561 เวลา 12:01 น.
"สุรชัย" เตือนสนช.ไปสมัครสมาชิกพรรคอาจตกเก้าอี้
สุรชัย เตือนสนช.ไปสมัครสมาชิกพรรคอาจตกเก้าอี้สนช. เหตุ ต้องทำเป็นหน้าที่สว.ชั่วคราวก่อนมีสภาใหม่

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เปิดเผยว่า ในระหว่างที่ประเทศกำลังจะไปสู่การเลือกตั้งในอีกประมาร 4 เดือนข้างหน้า สนช.จะยังคงประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายตามปกติ โดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.ที่ค้างการพิจารณาอยู่ในสภา แต่จากการประสานงานกับรัฐบาลก็มีความคิดเห็นว่าสำหรับร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่จะเสนอมาสนช. จะต้องส่งมาให้สนช.ก่อนสิ้นปี 2561 เพื่อให้สนช.ได้มีเวลาในการพิจารณาพอสมควรก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งในช่วงต้นปี 2562

นายสุรชัย กล่าวว่า หากถึงที่สุดแล้วสนช.ไม่สามารถพิจารณาร่างพ.ร.บ.ที่เหลือได้แล้วเสร็จ จะเป็นหน้าที่ของรัฐสภาชุดใหม่ในการเข้ามาพิจารณาต่อไป โดยรัฐธรรมนูญกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิที่จะเลือกว่าสมควรนำกฎหมายที่สภาชุดเก่ายังพิจารณาไม่เสร็จมาพิจารณาต่อหรือไม่

เมื่อถามว่า น่าเสียดายหรือไม่หากสภาชุดใหม่ไม่ได้นำกฎหมายของสนช.มาพิจารณาเลย นายสุรชัย กล่าวว่า เป็นดุลพินิจของสภาใหม่ตามรัฐธรรมนูญและขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสมัยว่ามีความต้องการในเรื่องใดบ้าง ซึ่งในบางครั้งเคยมีกรณีที่สภาชุดใหม่ไม่เคยนำกฎหมายที่ค้างการพิจารณาของสภาชุดเก่ามาพิจารณาต่อมาแล้ว แต่ในชั้นนี้สนช.จะพยายามพิจารณาร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จมากที่สุด เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระแก่สภาชุดใหม่ในอนาคต

เมื่อถามว่า ถ้ามีสมาชิกสนช.จะไปร่วมงานทางการเมืองกับพรรคการเมืองหรือจะไปสมัครเป็นสว.ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรจะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสนช.ก่อนหรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ในกรณีของการไปร่วมงานการเมืองคิดว่าต้องดูว่าไปร่วมงานในลักษณะใด ถ้าถึงขั้นมีการสมาชิกพรรค จะมีผลต่อสมาชิกสภาพการเป็นการสมาชิกสนช.ทันที เนื่องจากปัจจุบันรัฐธรรมนูญบัญญัติให้สนช.ทำหน้าที่สส.และสว.ด้วยจนกว่าจะมีรัฐสภาชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งสว.มีลักษณะต้องห้ามบางประการว่าห้ามสว.เป็นสมาชิกพรรค ถ้ามีสมาชิกสนช.ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็อาจเข้ากรณีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวได้

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า ส่วนการไปสมัครสว.ผ่านทางกกต.นั้นรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติข้อห้ามใดๆเอาไว้ มีเพียงแต่ข้อห้ามการไปสมัครเป็นสส.เท่านั้น จึงคิดว่าถ้ามีสมาชิกสนช.ไปสมัครเป็นสว.เช่นว่านั้นจริงก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนว่าจะพิจารณาคิดเห็นเป็นประการใด

บทความแนะนำ