ดุสิตโพลเผยคน40.50%ชี้เป็นสิทธิ "บิ๊กตู่" บอกสนใจการเมือง

วันที่ 07 ต.ค. 2561 เวลา 10:10 น.
ดุสิตโพลเผยคน40.50%ชี้เป็นสิทธิ "บิ๊กตู่" บอกสนใจการเมือง
ดุสิตโพลเผยคน 40.50% ระบุเป็นสิทธิของนายกฯบอกสนใจการเมือง ขณะที่ 57.26% เห็นด้วยให้รัฐมนตรีสนับสนุนพรรคการเมืองได้

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ กับการเมืองไทย ณ วันนี้ โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,218 คน ระหว่างวันที่ 2-6 ต.ค. 2561 ต่อกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีออกมาประกาศสนใจการเมืองแต่ขอเวลาตัดสินใจ พร้อมปฏิเสธข่าวลาออกจากตำแหน่งหัวหน้า คสช.และปรับคณะรัฐมนตรี ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนาๆ ถึงกรณีดังกล่าว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่ติดตามข่าวสารทางการเมือง สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5 อันดับ” ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ กรณี “ผมสนใจการเมือง”

อันดับ 1 เป็นสิทธิของท่านที่จะคิดหรือจะพูด ยังไม่มีการประกาศหรือคำยืนยันที่ชัดเจน 40.50%

อันดับ 2 ต้องปรับปรุงการทำงาน มีผลงานให้เห็น โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง 20.42%

อันดับ 3 เป็นการส่งสัญญาณบางอย่าง ต้องการสืบทอดอำนาจ สานต่อโครงการต่างๆ 18.84%

อันดับ 4 แสดงว่ามีการเลือกตั้งจริง ควรปฏิบัติตามกฎหมาย แข่งขันอย่างถูกต้อง ยุติธรรม 15.63%

อันดับ 5 ควรพิจารณาให้รอบคอบ มีทั้งคนที่ชื่นชอบและไม่ชอบ 13.50%

2. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้โอกาสรัฐมนตรีที่สนใจในการเมืองสามารถสนับสนุนพรรคการเมืองได้

กรณี “เห็นด้วย” 57.26%

อันดับ 1 เป็นสิทธิส่วนบุคคล เป็นเรื่องส่วนตัว 48.03%

อันดับ 2 เป็นการให้อิสระ ไม่ปิดกั้นความคิด 38.06%

อันดับ 3 ผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ช่วยกันพัฒนาประเทศ 13.91%

กรณี “ไม่เห็นด้วย” 42.74%

อันดับ 1 ควรวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 42.18%

อันดับ 2 ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล ถูกโจมตี 31.28%

อันดับ 3 การเมืองถูกแทรกแซง มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 26.54%