"พล.ร.อ.ยุทธนา"ถึงแก่อนิจกรรมด้วยมะเร็ง เหลือสนช.241คน

วันที่ 07 ต.ค. 2561 เวลา 09:11 น.
"พล.ร.อ.ยุทธนา"ถึงแก่อนิจกรรมด้วยมะเร็ง เหลือสนช.241คน
พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม สมาชิกสนช. ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับ ส่งผลให้เหลือสมาชิก สนช. จำนวน 241 คน

พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งขาติ (สนช.) ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับ ส่งผลให้ขณะนี้เหลือสมาชิก สนช. จำนวน 241 คน

ทั้งนี้ กำหนดรดน้ำศพ ณ ศาลา 1 วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. และพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา 17.00 น.