กอ.รมน.ยุคใหม่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้าถึงประชาชน

  • วันที่ 03 ต.ค. 2561 เวลา 11:00 น.

กอ.รมน.ยุคใหม่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้าถึงประชาชน

เลขาฯกอ.รมน. ยึดกรอบความมั่นคงทุกมิติ  สอดคล้องบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – ไทยนิยมฯ ผ่านสื่อโซเชียล หวังเข้าถึงปชช.

เมื่อวันที่ 3ต.ค.พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักโฆษกสำนักงานปฎิบัติภารกิจความมั่นคงภายในกองทัพบก และโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (กอ.รมน.) กล่าวถึง แนวทางการทำงาน ของกอ.รมน.ในกรอบงานประจำปี2562ว่าพล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  มีแนวทางการปฏิบัติงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาโดยจะเน้นงานด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมงานทุกๆมิติตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ของรัฐบาลและนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.โดยกอ.รมน.จะเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานในภาพรวมของกอ.รมน.ประจำปี2562  จะเดินหน้า สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง  รวมทั้งสื่อโซลเชียล มีเดีย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ