ปชป.ค้านยกเลิก"ส.ข." ชี้ขาดความเชื่อมโยงประชาชน

วันที่ 02 ต.ค. 2561 เวลา 12:27 น.
ปชป.ค้านยกเลิก"ส.ข." ชี้ขาดความเชื่อมโยงประชาชน
ประชาธิปัตย์ค้านยกเลิก "สมาชิกสภาเขต" ชี้ขาดความเชื่อมโยงประชาชน สนช.คาดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จสิ้นปีนี้

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อพิจารณาคัดค้านร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสนช.วันที่ 4 ต.ค.นี้ เนื่องจากมีเนื้อหาให้ชะลอการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต(ส.ข.)ไว้ก่อนว่า ในร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีประเด็นเกี่ยวข้องกับส.ข.คือ การให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปการเมืองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยระหว่างที่ปรับปรุงกฎหมาย จะยังไม่ให้มีการเลือกตั้งส.ข.จนกว่าการปรับปรุงกฎหมายจะแล้วเสร็จ เห็นว่า จะทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ไม่มีโอกาสใช้สิทธิเลือกตั้งส.ข.ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ทำให้ไม่มีผู้แทนประชาชนนำปัญหาประชาชนไปสู่การแก้ไข และไม่มีผู้แทนประชาชนทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานผู้บริหารเขต ดังนั้นจึงขอให้สนช.ปรับปรุงแก้ไขร่างพ.ร.บ.ระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้นำมาตรา 71 ถึง80ของกฎหมายดังกล่าวมาบังคับใช้ เพื่อให้มีการเลือกตั้งส.ข.ตามปกติต่อไป

ด้าน นายสุรชัย กล่าวว่า จะนำข้อทักท้วงดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(วิปสนช.) เพื่อรายงานให้คณะกรรมาธิการฯที่พิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นทั้ง 6ฉบับรับทราบ โดยการตั้งกมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ จะตั้งกมธ.3คณะมาพิจารณาได้แก่ 1.กลุ่มร่างพ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2.กลุ่มร่างพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างพ.ร.บ.เทศบาล และร่างพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3.ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา จะไม่ตั้งกมธ.พิจารณาแยกเป็นรายฉบับเพื่อให้เกิดความยึดโยงกันในแต่ละฉบับ คาดว่าทั้ง 6ฉบับจะพิจารณาเสร็จภายในสิ้นปีนี้