"สนธิรัตน์"ยันไม่ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ทางการเมือง

วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 16:01 น.
"สนธิรัตน์"ยันไม่ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ทางการเมือง
"สนธิรัตน์" ยืนยันจะดำเนินการให้มีมาตรฐานสูงกว่าการเมืองในอดีต ระบุยังไม่ทิ้งเก้าอี้พาณิชย์ เมื่อถึงเวลาเหมะสมจะบอกเอง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า การที่ตนตัดสินใจเข้าสู่การเมืองเป็นการตัดสินใจที่ลำบากอย่างยิ่ง เพราะรู้ดีกว่าการเมืองคือการเมือง แต่จะขอสานต่องานของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่มาก ให้เสร็จสิ้นในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งรมว.พาณิชย์ ดังนั้นเวลาที่เหลือหากมีการปรับเปลี่ยนจะทำให้การบริหารชะงักงันได้ จึงเป็นหน้าที่ของตนในงานบริหารที่ต้องสะสางงานที่คั่งค้างให้เสร็จ ตนเข้าสู่การเมืองไม่คิดแบบนักการเมือง แต่คิดถึงสิ่งที่ต้องทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ หากว่าตนได้สานงานต่อให้สำเร็จก็จะทำให้งานไปสู่เป้าหมายได้มากที่สุดตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ภายใต้เงื่อนเวลา ที่กำหนดเวลาบังคับใช้ไว้ 90 วัน ในพ.ร.บ.การเลือกตั้งส.ส. ซึ่งใน 90 วันนี้หลักการพรรคการเมืองก็ทำอะไรไม่ได้นอกเหนือจากการรับสมัครสมาชิก ที่สำคัญพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้เป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายเพราะเพิ่งจดทะเบียนพรรค จากนั้นต้องจัดประชุมพรรคเพื่อจัดตั้งพรรค จากนั้นต้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เห็นชอบ ดังนั้นการที่มีฝ่ายต่างๆออกมาเรียกร้องให้รัฐมนตรีภายในพรรคลาออก ตนก็พร้อมรับฟัง

อย่างไรก็ตาม การจะอยู่ในตำแหน่งของตนและรัฐมนตรีอีก 3 คน นั้น ทุกคนตระหนักดี เพราะสวมหมวก 2 ใบ ยืนยันว่าจะดำเนินการให้มาตรฐานสูงกว่าในอดีตของนักการเมืองที่เคยปฏิบัติมา และไม่ต้องกดดัน รู้ดีว่า การอยู่ในตำแหน่งต้องทุ่มเทการทำงาน และยิ่งมีความลำบาก รวมทั้งเป็นที่จับจ้องของทุกฝ่าย ขอให้ดูการทำงานของเรา โดยเฉพาะตนในฐานรมว.พาณิชย์ ว่า สิ่งที่จะทำให้เวลานี้ตรงตามที่พูดไว้หรือไม่ ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งได้หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

“การลาออกเป็นเรื่องง่าย แต่ประโยชน์ของการลาออกในช่วงนี้คืออะไร หากว่า ประโยชน์ไม่มากในฐานะผู้บริหารก็ต้องคิด อย่าเล่นแต่การเมือง แน่นอนว่า การเมืองก็ต้องกดดันให้ออก ซึ่งก็พูดกันทุกครั้ง ก็ขอให้ไปดูในอดีต กลุ่มการเมืองต่างๆในอดีตดำเนินการอย่างไร ยืนยันว่า จะทำดีกว่าในอดีต อย่างคาดคั้นผมมาก เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เราจะทำดีกว่าความคาดหวังของหลายคน ผมตอบได้แค่นี้ ขอให้สบายใจ ไม่ได้ดื้อ หรือดึงดัน ส่วนสิ่งที่กังวลว่า ผมจะได้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ต่อการหาเสียงก็ขอให้ตามไปดูการทำงานของผม” นายสนธิรัตน์ กล่าว

รายงานแจ้งว่า กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ก.ย.2561 ซึ่งจะมีผลให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 90 วันนับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้นเมื่อดูเงื่อนเวลาแล้ว นายสนรัตน์ จะสามารถนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีได้จนก่อนถึงวันทื่ 12 ธ.ค. เมื่อถึงช่วงเวลานั้นก็ต้องลาออกเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง