ป.ป.ช.เร่งสอบปมเจ้าหน้าที่รัฐร่วมทุจริตจัดซื้อจีที200

วันที่ 28 ก.ย. 2561 เวลา 16:51 น.
ป.ป.ช.เร่งสอบปมเจ้าหน้าที่รัฐร่วมทุจริตจัดซื้อจีที200
ป.ป.ช.เร่งสอบข้าราชการไทยมีส่วนทุจริตจัดซื้อ จีที 200 มั่นใจจบได้ปลายปีนี้ ขณะที่การไต่สวนคืบหน้าไปแล้ว 80 %

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า สำหรับกรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าทุจริตในการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด จีที 200 ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 2.กรมสรรพาวุธทหารบก 3. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 4. ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท5. กรมศุลกากร โดยมีนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ป.ป.ช. ประธานอนุกรรมการไต่สวนนั้นได้มีการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงไปแล้วมากกว่า80%

ล่าสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่งได้รับสำเนาคำพิพากษาและเอกสารประกอบจากศาลประเทศอังกฤษ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบคำพิพากษาและเอกสารต่างๆว่าจะมีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตหรือไม่อย่างไร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามนายสุรศักดิ์ ได้มีสั่งการให้ขอคำพิพากษาฉบับสมบูรณ์จากศาลแขวงดอนเมืองมาพิจารณาประกอบการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว และเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561 หรืออย่างช้าต้นปี 2562