คสช.ใช้ม.44เด้งนายกเมืองพัทยา ตั้ง "สนธยา คุณปลื้ม" นั่งแทน

วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 21:16 น.
คสช.ใช้ม.44เด้งนายกเมืองพัทยา ตั้ง "สนธยา คุณปลื้ม" นั่งแทน
หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจม.44 สั่งเด้ง นายกเมืองพัทยา พร้อมแต่งตั้งให้ "สนธยา คุณปลื้ม" ดำรงตำแหน่งแทน

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ราชกิจจานุเบิกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา โดยมีสาระสำคัญคือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้อำนาตามมาตรา44 มีคำสั่งให้ "พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี" พ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา และแต่งตั้งให้ "นายสนธยา คุณปลื้ม" เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คนตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หรือคสช.มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

ทั้งนี้เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติแต่งตั้ง นายสนธยา หัวหน้าพรรคพลังชล เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการเมือง และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา