มาร์คกดปุ่มโอนเงินกองทุนหมู่บ้าน 8.6พันล้าน

วันที่ 30 ธ.ค. 2552 เวลา 14:08 น.
โพสต์ทูเดย์ - รัฐบาลได้ฤกษ์กดปุ่มโอนเงินกองทุนหมู่บ้านระยะสอง 35,881กองทุน 8,695ล้านบาท

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมายังธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย เพื่อเป็นประธานพิธีกดปุ่มโอนเงินเพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 จำนวน 35,881 กองทุน เป็นเงิน 8,695 ล้านบาท

การโอนเงินเพิ่มกองทุนหมู่บ้านครั้งนี้ เป็นงบประมาณแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว โดยกองทุนที่มีสมาชิก 50-150 คน เพิ่มทุน 200,000 บาทต่อกองทุน กองทุนที่มีสมาชิก 151-350 คน เพิ่มทุน 400,000 บาทต่อกองทุน และกองทุนที่มีสมาชิก 351 คนขึ้นไป เพิ่มทุน 600,000 บาทต่อกองทุน ทั้งนี้เป็นการโอนเงินผ่านระบบของธนาคารออมสิน 22,289 กองทุน เป็นเงิน 5,460 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการโอนผ่านระบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จำนวน 13,592 กองทุน เป็นเงิน 3,235 ล้านบาท

สำหรับการโอนเงินเพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองครั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาด้านเงินทุนของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างทั่วถึง ป้องกันการใช้สินเชื่อนอกระบบที่ไม่เป็นธรรม ขยายโอกาสทางอาชีพด้วยการขยายวงเงินกู้และระยะเวลาการชำระคืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจาก 1 ปี เป็นไม่เกิน 2 ปี