เพื่อไทยยื่นสนช.ทบทวนเลิกสข.

  • วันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 13:55 น.

เพื่อไทยยื่นสนช.ทบทวนเลิกสข.

อดีต สส.เพื่อไทย ยื่นสนช. ทบทวน เลิก สข.

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต สส. กทม. พรรคเพื่อไทย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ให้พิจารณาทบทวนร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการตัดวรรค 2 มาตรา 25 ซึ่งทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งต่อไปจะไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (สข.)

อย่างไรก็ตาม จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นมีผู้เข้าร่วม 14 ราย โดยมีตนเพียงคนเดียวเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างดังกล่าว ขณะที่ เหลือ 13 ราย แสดงความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นฉบับอื่น ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้เข้าถึงอย่างที่ควร จึงอยากให้การพิจารณาของ สนช. ซึ่งจะมีการตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) ขึ้นมาพิจารณากฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ เชิญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) และ สข. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย

ขณะที่ นายสุรชัย กล่าวว่า กฎหมายท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับ ยังมาไม่ถึงสนช. ซึ่งคาด ครม. จะส่งมาให้สนช.ได้ในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม สนช. ได้ในวันที่ 5 ต.ค.นี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ