กกต.ประชุมแบ่งเขตเลือกตั้ง

วันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 13:14 น.
กกต.ประชุมแบ่งเขตเลือกตั้ง
กกต.เตรียมรับฟังความเห็นก่อนแบ่งเขตเลือกตั้งจริง ชี้สัปดาห์หน้าประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยได้มาสว.

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า กกต.ได้เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีการประชุมกกต.เพื่อทำการแบ่งเขตเลือกตั้งในวันนี้ (18ก.ย.)  ซึ่งตามระเบียบกำหนดให้ภายใน 3 วันกกต.ต้องประกาศจำนวนสส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมี จากนั้น ผอ.กกต.ประจำจังหวัดจะนำจำนวนสส.แต่ละจังหวัดไปทำการแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นๆ ใช้เวลา 14 วัน โดยมี 3 รูปแบบ

ทั้งนี้ ก่อนที่จะปิดประกาศที่หน้าสำนักงานกกต.จังหวัดหรือศาลากลาง เป็นเวลา 10 วัน ให้พรรคการเมืองและประชาชนแสดงความคิดเห็น และภายใน 3 วัน หลังสิ้นสุดการรับฟังความเห็นผอ.กกต.ประจำจังหวัดประมวลความเห็นแล้วไปพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการแบ่งเขตและรายงานกกต. ซึ่งกกต.มีเวลาพิจารณาชี้ขาดภายใน 20 วัน รวมไม่เกิน 45-50 วันจะได้เขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด โดยคาดการณ์ไว้ว่าใช้เวลาประมาณ 60 วัน แต่ละพรรคจะได้คัดเลือกผู้สมัครโดยกรรมการสรรหาผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง

สำหรับจำนวนราษฎรที่จะใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น ตามระเบียบนี้ให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ประกาศเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 โดยถือได้ว่าเป็นประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งตามที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี ซึ่งจำนวนประชากรต่อสส. 1 คนจะใช้ประชากร 189,110 คน และแม้ว่าในอนาคตการเลือกตั้งจะไม่ใช่วันที่ 24 ก.พ. 62 และมีการประกาศจำนวนราษฎรใหม่ ก็ไม่กระทบกับการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ดำเนินการไป เพราะกฎหมายยึดประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

ส่วนการกำหนดวันเลือกตั้ง เป็นอำนาจของกกต.โดยหลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้ว กกต.จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งต้องดูความพร้อมของสำนักงานและพรรคการเมือง ซึ่งจะต้องมีสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองตามที่กฎหมายกำหนด เพราะมาตรา145 ยังไม่ได้ถูกยกเลิก ส่วนสำนักงานมีหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้งให้เรียบร้อยสุจริต เที่ยงธรรมและเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องงบประมาณอบรมคน กรรมการประจำหน่วยทั้งหมด 95,000 หน่วย มีกรรมการหนึ่งล้านคนเป็นการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งวันที่ 24 ก.พ. 62 แต่พรรคการเมืองต้องมีสาขาและสมาชิก ซึ่งวันเลือกตั้งที่แน่นอนนั้นจะมีความชัดเจนในการประชุมร่วมกันระหว่างคสช. แม่น้ำ 5 สาย กกต. และพรรคการเมือง รอบสอง

ส่วนระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบของกกต.แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจทานคำถูกผิดจากนั้นจะเสนอให้ประธานกกต.ลงนามคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ไม่เกินสัปดาห์หน้า