กกต.คาดทำระเบียบสรรหา "สว." เสร็จสัปดาห์หน้า

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 16:22 น.
กกต.คาดทำระเบียบสรรหา "สว." เสร็จสัปดาห์หน้า
เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง! กกต.คาดจัดทำระเบียบสรรหา "สว." เสร็จสัปดาห์หน้า ยันใช้เวลา90วันให้พรรคการเมืองทำไพรมารีโหวต

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า หลังพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กกต.ก็จะเร่งพิจารณาระเบียบกกต.ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสองฉบับ โดยเบื้องต้นจะเร่งระเบียบว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากพ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ประกาศใช้ กกต.ก็จะประกาศให้มีการลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นสว. ซึ่งจะมี 2 ประเภท 1.องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง และ 2.องค์กรนิติบุคคล ที่ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 3 ปี มีการดำเนินกิจการต่อเนื่องและไม่แสวงหาผลกำไร โดยจะเปิดรับลงทะเบียนที่สำนักงานกกต.จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนบุคคลทั่วไปที่จะลงสมัครก็สามารถยื่นสมัครได้ที่ว่าการอำเภอ ซึ่งวันเวลาของการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ทางกกต.จะมีการชี้แจงอีกครั้งหลังระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ประกาศใช้

อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกสว.ในส่วนของกกต.จะต้องดำเนินการคัดเลือกให้ได้ 200 คน และส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 15 วัน ก่อนวันเลือกตั้งสส. เพื่อให้คสช.คัดเลือกให้เหลือ 50 รายชื่อ และสำรองอีก 50 ชื่อ

ส่วนการเตรียมการเลือกตั้งสส. ขณะนี้ยังอยู่ในช่วง 90 วันของการรอการบังคับใช้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. โดยจะครบ 90 วันในวันที่ 10 ธ.ค. และจะเข้าสู่ระยะเวลาต้องการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน 150 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 61 โดยวันสุดท้ายคือวันที่ 9 พ.ค. 2562 ซึ่งเมื่อมีการคลายล็อคคำสั่งคสช.ที่ 53 / 2560

"กกต.ก็จะใช้ช่วงเวลา 90 วันที่รอการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งให้เป็นประโยชน์ตามแนวทางของรัฐบาล โดยจะเร่งดำเนินการในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง นักการเมือง ประชาชน รวม 10 วัน และคาดว่าจะใช้เวลาทั้งกระบวนการประมาณ 55-60 วัน เมื่อแล้วเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนการทำไพรมารีโหวตของพรรคการเมืองที่กระบวนการทำไม่ใช่ทำได้ถึงแค่วันสุดท้ายก่อนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.จะมีผลใชับังคับ แต่พรรคการเมืองสามารถทำได้จนถึงวันก่อนรับสมัครเลือกตั้ง ถือว่าพรรคมีเวลามากกว่า 30 วันในการดำเนินการ" เลขาธิการกกต. ระบุ

อย่างไรก็ดี เชื่อว่าระยะเวลาดังกล่าวเพียงพอที่พรรคจะทำไพรมารีโหวต แม้การหาสมาชิกพรรคจะทำได้หลังคลายล็อค และกกต.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรค ทว่า กฎหมายก็ให้สมาชิกรับรองคุณสมบัติของตนเองที่นำมายื่นสมัคร แม้ภายหลังจะพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ บุคคลนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาฐานแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน รวมทั้งถ้าหากผู้นั้นไปร่วมในกระบวนการไพรมารีโหวตของพรรคก็ไม่มีผลทำให้ขั้นตอนไพรมารีโหวตของพรรคต้องเสียไป เพียงแต่คนที่ทำก็ต้องถูกลงโทษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อพยายามสอบถามถึงความชัดเจนว่าการหาสมาชิกพรรคของพรรคการเมือง หลังคลายล็อคจะสามารถใช้วิธีการขึ้นป้ายเชิญชวน หรือขึ้นเวทีพูดเชิญชวนได้หรือไม่ และเห็นว่าต้องพิจารณาเป็นกรณีไป รวมทั้งต้องรอคำสั่งคลายล็อคของคสช.ที่จะออกมาก่อน