มท.1มอบนโยบายรับมือน้ำท่วม

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 17:36 น.
“ลุงจิ้น”มอบนโยบายรับมือน้ำท่วมภาคกลาง  หวั่น 24-27 ต.ค.น้ำท่วม กทม. จี้ประเมินสถานการณ์ 24 ชม. ระบุ   จังหวัดของบทดรองฉุกเฉินฯได้เลย

เมื่อเวลา 10.00 น. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย ได้เชิญผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์อุทกภัย ที่หอประชุมชั้น 5 ศาลากลาง จ.นนทบุรี โดยนายชวรัตน์กล่าวว่า สถานการณ์น้ำเหนือที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณสูง ประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และจากการคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์ คาดว่า จะมีน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 24-27 ต.ค. ดังนั้น เพื่อให้การรองรับสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติ  6 ข้อ คือ 1. ให้ศูนย์อำนวยการและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด จัดประชุมทุกวัน เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีความตื่นตัว แชร์ข้อมูลให้ทุกฝ่ายทราบเพื่อให้การแก้ปัญหาทำได้เร่งด่วน ทันท่วงทีจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงสภาพภูมิประกาศจะคลี่คลาย และขอให้ประสานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งไฟฟ้าและประปา เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชน

นายชวรัตน์กล่าวต่อว่า 2. ให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร เป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบความคืบหน้าของสถานการณ์ทุกวัน ให้ใช้ทุกช่องทางสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน ทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว 3. พื้นที่ใดคาดว่า จะเป็นจุดเสี่ยงน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมซ้ำซาก ขอให้นำสถิติข้อมูลเก่ามาพิจารณา เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นๆ รวมทั้งจัดเตรียมสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไว้แต่เนิ่นๆ 4. หากพื้นที่ใดเกิดสถานการณ์อุทกภัยรุนแรง ขอให้ผู้ว่าฯ ลงไปอำนวยการในพื้นที่ด้วยตัวเอง รวมทั้งรายงานให้กระทรวงทราบ เพื่อส่วนกลางจะได้ช่วยเหลือสนับสนุน 5.ให้จังหวัดมีการวางแผน เตรียมเส้นทางสำรอง ไว้สำหรับประชาชนกรณีเส้นทางหลักถูกน้ำท่วม 6 . ในส่วนของ กทม.ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังตลอด 24 ชม. เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ รวมทั้งจัดเตรียมกระสอบทรายให้เพียงพอ สำหรับป้องกันพื้นที่ในเขตติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

ภายหลังมอบนโยบาย นายชวรัตน์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำล้นตลิ่งที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดสนามเหนือ จ.นนทบุรี จากนั้น นายชวรัตน์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า เท่าที่เห็นสรุปรายงาน ก็เป็นห่วงว่า เห็นน้ำจะมีน้ำป่าไหลหลาก และจะมีน้ำทะเลหนุน โดยเฉพาะวันที่ 24-27 ต.ค.หรืออาทิตย์หน้า จะเป็นช่วงวิกฤต ซึ่งเรื่องโอกาสที่น้ำจะท่วม กทม.ในช่วงนั้น ก็ต้องพยายามป้องกัน แต่กว่าจะถึง กทม.คงจะต้องผ่านนนทบุรีก่อน   อย่างไรก็ตามทุกจังหวัดมีหน้าที่ที่ต้องป้องกันอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการของบทดรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ที่อาจเข้านำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า แต่ถ้ามีการขอมา และมีเหตุผลพอ มหาดไทยก็ต้องรีบประสานกับกรมบัญชีกลางให้ทันที           

อย่างไรก็ตามนายชวรัตน์ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองและเรื่องการแต่งตั้งนายวิเชียร  ชวลิต   อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย   ซึ่งมีการคัดค้านจากสมาคมข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย  โดยระบุ “วันนี้มาตรวจน้ำท่วม ไม่ขอพูดเรื่องการเมือง”