ครม.อนุมัติแก้กฎหมายหนุนคู่ความคดีแพ่งไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องร้อง

  • วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 17:36 น.

ครม.อนุมัติแก้กฎหมายหนุนคู่ความคดีแพ่งไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องร้อง

ครม.มีมติเห็นชอบแก้กฎหมายหนุนให้คู่ความคดีแพ่งเจรจาไกล่เกลี่ยข้ดพิพาทก่อนฟ้องร้อง หวังลดคดีขึ้นสู่ศาล

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่..พ.ศ… ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยกำหนดให้ก่อนยื่นฟ้องคดีแพ่งนั้น ผู้ที่จะเป็นคู่ความสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้แต่งตั้งผู้ประนีประนอมยอมความทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนที่ข้อพิพาทดังกล่าวจะเป็นคดีขึ้นสู่ศาล หากตกลงกันได้ก็สามารถทำสัญญาหรืออาจขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมได้ทันที

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ศาลสามารถไต่สวนสัญญาประนีประนอมยอมความที่คู่สัญญาได้ยื่นต่อศาลเพื่อขอให้พิพากษาตามยอมหากพิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาดังกล่าวมีความมุ่งหมายที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือความชอบธรรม ทั้งต่อนโยบายสาธารณะหรือบุคคลภายนอกให้ศาลมีอำนาจไต่สวนและปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญานั้นได้

"การแก้ไขดังกล่าว เนื่องจากระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งในปัจจุบันไม่ได้กำหนดเรื่องการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีไว้เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีกรณีพิพาทใช้เป็นช่องทางในการยุติก่อนที่จะมีการฟ้องคดี การระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีจึงต้องดำเนินการโดยการฟ้องคดีต่อศาลเป็นหลักเป็นผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสู้คดี มีคดีขึ้นสู่ศาลมากการของศาลไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหลังจากแก้ไขกฎหมายนี้แล้วจะทำให้ประชาชนระงับข้อพิพาทได้รวดเร็วและคดีขึ้นสู่ศาลลดลง"พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ