ครม.ตั้ง"พุทธิพงษ์"เป็นรองเลขาฯนายกฯฝ่ายการเมือง

วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 14:25 น.
ครม.ตั้ง"พุทธิพงษ์"เป็นรองเลขาฯนายกฯฝ่ายการเมือง
ครม. แต่งตั้ง "พุทธิพงษ์  ปุณณกันต์" เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ แต่งตั้ง นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไป