"พรเพชร" เผย ครม.ยังไม่ส่งกม.เลือกตั้งท้องถิ่นเข้าสภา

วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 14:01 น.
"พรเพชร" เผย ครม.ยังไม่ส่งกม.เลือกตั้งท้องถิ่นเข้าสภา
พรเพชร เผย กม.เลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ถึงสภา รับเลือกตั้งเล็กอาจได้ไม่ครบทุกแห่งก่อนเลือกตั้งใหญ่ แย้ม เตรียมงดรับกฎหมายใหม่หลังมีพรฎ.ประกาศเลือกตั้ง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ส่งร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวน 6 ฉบับมายังสนช. ซึ่งส่วนตัวเข้าใจว่าอยู่ในกระบวนการการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายพรเพชร กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่แน่ใจว่าระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งสส.การเลือกตั้งประเภทใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน แต่หากตั้งโรดแมปว่าการเลือกตั้งสส.จะเป็นวันที่ 24 ก.พ. คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะไม่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งสส. เพราะการพิจารณากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อเข้าสภาแล้วต้องใช้เวลาการพิจารณามากกว่า 2 เดือน ซึ่งยังไม่รวมขั้นตอนการประกาศใช้บังคับ เว้นแต่จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในบางระดับไปก่อนเท่านั้น

สำหรับการสรรหาสว. นายพรเพชร กล่าวว่า ตามหลักการแล้วการสรรหาสว.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสนช. ซึ่งตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกำหนดให้สว.มาจาก 2 ทาง ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้ผู้สมัครเลือกกันเองและส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เลือกให้เหลือ 50 คน และ 2.คสช.สรรหาจำนวน 194 คน เพื่อไปรวมกับสว.ที่มาโดยตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดอีก6 คน รวมทั้งหมด 250 คน อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวยังไม่มั่นใจในข้อกฎหมายว่าสมาชิกสนช.ชุดปัจจุบันจะสามารถเข้าไปรับการเลือกเป็นสว.ตามช่องทางเลือกกันของผู้สมัครได้หรือไม่ แต่ที่สุดแล้วเชื่อว่าวุฒิสภาในอนาคตจะมาจากบุคคลที่มีความหลากหลายอย่างแน่นอน

ประธานสนช. กล่าวว่า สำหรับการทำงานของสนช.ในช่วงท้ายได้วางหลักการเอาไว้ว่าทันทีที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง สนช.จะงดรับร่างกฎหมายฉบับใหม่เข้ามาพิจารณาในสภา เว้นแต่จะเป็นร่างกฎหมายที่มีความจำเป็นจริงๆและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลขอให้พิจารณาเท่านั้น ส่วนร่างกฎหมายที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภาขณะนี้ จะพยายามเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันก่อนสนช.หมดวาระจริง ตามกฎหมายจะเป็นหน้าที่ของสภาชุุดต่อไปในการพิจารณาว่าจะหยิบยกร่างกฎหมายของสนช.ขึ้นมาหรือไม่ต่อไป