รัฐหนุนประชาชนในท้องถิ่นเปิดบ้านให้เช่ารับท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มรายได้

  • วันที่ 07 ก.ย. 2561 เวลา 20:40 น.

รัฐหนุนประชาชนในท้องถิ่นเปิดบ้านให้เช่ารับท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มรายได้

รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนให้ประชาชนในท้องถิ่นเปิดห้องพักในบ้านอาศัยให้เช่าสร้างรายได้ ครม.เห็นชอบหลักการแก้กม.อาคารสามารถประกอบธุรกิจโรงแรมได้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนว่า ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลนี้ เน้นการกระจายลงไปยังท้องถิ่นเพื่อช่วยกระจายรายได้ ในลักษณะ“ท่องเที่ยวชุมชน”โดยตั้งเป้าว่าไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศในปี2562 ประมาณ 3.4 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปี 2561 นี้ ประมาณ 3 ล้านล้านบาทโรงแรมใหญ่ๆ อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับกลุ่ม"ท่องเที่ยวชุมชน" นับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ร่วมมือกับ Air BNB แพลตฟอร์มให้เช่าที่พัก ระดับโลกเพื่อจะเพิ่มมูลค่าและเม็ดเงิน ด้านการท่องเที่ยวให้กระจายในเมืองท่องเที่ยวรอง และชุมชนพื้นบ้าน โดยสนับสนุนให้คนไทยที่เป็น “เจ้าบ้าน”เปิดห้องพักในบ้านให้เช่าชั่วคราวระยะสั้นๆซึ่งบ้านที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแต่เป็นบ้านพักอาศัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจ “ลงทะเบียน”เข้าร่วมโครงการ

จากนั้น อปท. จะตรวจสอบสภาพบ้าน ให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีอาหารการกินที่ดี มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อยกระดับชาวบ้านให้เป็น“ผู้ประกอบการ” สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ส่วนข้อกังวลที่เกี่ยวกับกฎหมายโรงแรมและที่พักกรมการปกครองก็ได้ชี้แจงว่า "กรณีที่มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง มีแขกเข้าพักไม่เกิน 20 คน ไม่เข้าข่ายธุรกิจโรงแรม" สามารถเปิดบริการเป็นที่พักได้ เพียงแต่เจ้าของบ้านต้องจดแจ้งกับอำเภอเพื่อให้บริการที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม โดยเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบว่าบ้านพักสามารถเข้าโครงการได้หรือไม่ หรือมีคำแนะนำอย่างไร ที่สำคัญโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ“ชาวชุมชน”ในทุกท้องถิ่นทั่วไทยซึ่งผ่านการพิจารณาของอปท.ให้เข้าร่วมแล้ว โดยเชื่อมโยง “เจ้าบ้าน”และ“ผู้เข้าพัก - แขก - นักท่องเที่ยว”

"อาทิบางครอบครัวสามารถนำค่าที่พัก รายวัน รายสัปดาห์ มาจุนเจือค่าผ่อนส่งบ้าน ที่เป็นภาระยาวนานของครัวเรือนไทยที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งด้วยตัวเองก็ไม่อยากให้เป็นอย่างที่ใครบางคนพูดในอดีตว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือของนายทุนใช้กีดกันชาวบ้าน ผู้มีรายได้น้อย ออกจากวงจรการแข่งขันทางธุรกิจ แนวทางนี้ จะช่วยให้บ้านที่เป็นต้นทุนในอนาคตของทุกๆ คน สามารถนำมาหารายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม และ ส่งเสริมให้ “คนไทย” มีทักษะผู้ประกอบการ เกิดการเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่ทางธุรกิจ ที่สมบูรณ์ ยิ่งขึ้นด้วย" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมฯ ตามที่กระทรวง มหาดไทยเสนอกล่าวคือก็ให้อาคารที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีลักษณะหรือมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถจะขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได้รวมทั้งมีการผ่อนปรนข้อกำหนดบางประการของอาคารที่สูงน้อยกว่า 4 ชั้นโดยมีเงื่อนไขว่าในกรณีที่หาก"จะมีการดัดแปลงอาคาร"ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 5 ปี เป็นระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ เพื่อจะแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโรงแรมในภาพรวมของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในการกระจายรายได้ให้สู่ประชาชนในท้องถิ่น อย่างทั่วถึง มีธุรกิจเชื่อมโยงอีกหลายอย่างด้วยกัน.

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ