สนช.ตั้ง17กรรมการสอบประวัติรายชื่อ7กสม.ชุดใหม่

  • วันที่ 06 ก.ย. 2561 เวลา 16:14 น.

สนช.ตั้ง17กรรมการสอบประวัติรายชื่อ7กสม.ชุดใหม่

สนช.ตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ 7 รายชื่อว่าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนชุดใหม่

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญตรวจสอบประวัติ ความพฤติกรรม และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. จำนวน 7คน

ทั้งนี้ ประกอบด้วย1.นางสมศรี หาญอนันทสุข 2.นายไพโรจน์ พลเพชร 3.นายจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร 4.นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ 5.น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช 6.น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ และ 7.นายสุรพงษ์ กองจันทึก ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน เสนอชื่อมา ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบประวัติ 17 คน มาตรวจสอบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน

อย่างไรก็ตาม มีกรอบระยะเวลาการทำงาน 60 วัน เพื่อส่งให้ที่ประชุมสนช.พิจารณาต่อไป โดยนัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 7 ก.ย. 61 เวลา 08.45 น.

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ