โปรดเกล้าฯแต่งตั้งทหารปี61"บิ๊กแดง"ขึ้นผบ.ทบ.

วันที่ 01 ก.ย. 2561 เวลา 20:49 น.
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งทหารปี61"บิ๊กแดง"ขึ้นผบ.ทบ.
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกฯ  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ จำนวนทั้งสิ้น935นาย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น935นาย

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับตำแหน่งสำคัญๆที่น่าสนใจอาทิ

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/212/T1.PDF