posttoday

'หมอธี'สั่งแก้ร่างพรบ.อุดมศึกษา

01 กันยายน 2561

รมว.ศึกษาฯ สั่งเพิกถอนมาตราที่เป็นปัญหาในร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษา ให้กฤษฎีกานำไปทบทวน

รมว.ศึกษาฯ สั่งเพิกถอนมาตราที่เป็นปัญหาในร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษา ให้กฤษฎีกานำไปทบทวน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ แล้วได้ข้อสรุปจะให้ทำเรื่องเพิกถอนมาตราที่เป็นปัญหาในร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา หลังจากที่ 11 สภาวิชาชีพออกมาคัดค้านเนื้อหาในบางมาตรา โดย ศธ.จะขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาถอดมาตราที่มีปัญหาซึ่งเกี่ยวกับสภาวิชาชีพ และเรื่องกองทุนพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ออกจากร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา เพื่อให้จบเรื่อง และไม่เป็นปัญหาอีก

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กรณีสมาพันธ์สภาวิชาชีพทั้ง 11 แห่ง คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษานั้น คงจะต้องเชิญเข้ามารับฟังความคิดเห็น แต่สมาพันธ์สภาวิชาชีพเองก็ต้องอ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ใหม่อีกครั้งด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยสภาวิชาชีพ 11 แห่ง แถลงข่าวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่ตัดอำนาจไม่ให้สภาวิชาชีพมีส่วนรับรองหรือกำหนด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาบุคลากรที่เรียนจบการศึกษาอาจประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนโดยไม่มีใบอนุญาต