ครม.ไฟเขียว 3 บิ๊ก วธ."ชาย"อธิบดี สวธ.-"กิตติพันธ์"นั่งกรมการศาสนา

วันที่ 28 ส.ค. 2561 เวลา 14:29 น.
ครม.ไฟเขียว 3 บิ๊ก วธ."ชาย"อธิบดี สวธ.-"กิตติพันธ์"นั่งกรมการศาสนา
ครม.แต่งตั้ง “ชาย นครชัย”เป็นอธิบดี สวธ.- "กิตติพันธ์ พานสุวรรณ"อธิบดี ศน.และ"กฤษฎา คงคะจันทร์" รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง วธ.เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง หลังมีผู้บริหารระดับสูง หลายคนเกษียณอายุราชการ ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ ดังนี้ 1.นายชาย นครชัย รองปลัด วธ.เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แทนนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ที่เกษียณอายุราชการ 2.นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) แทนนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่เกษียณอายุราชการ และ 3.นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการเป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม