เลขาสภาฯมั่นใจสภาใหม่บางส่วนเสร็จเร็วสุดมิ.ย.62

วันที่ 24 ส.ค. 2561 เวลา 13:40 น.
เลขาสภาฯมั่นใจสภาใหม่บางส่วนเสร็จเร็วสุดมิ.ย.62
เลขาฯสภา เดินหน้าเร่งสร้างสภาใหม่ มั่นใจบางส่วนเสร็จเร็วสุด เดือนมิ.ย.62  หลังรัฐอัดฉีดงบหนุนด้านไอที-สาธารณูปโภค

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ความคืบหน้าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณล่าสุด 4,861 ล้านบาท จากของเดิม 3,586 ล้านบาท เท่ากับเราได้จำนวนเงินเพิ่มมา 1,274 ล้านบาท หลังจากได้งบประมาณเราจะเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเต็มที่ให้รวดเร็ว

นายสรศักดิ์ กล่าวว่า จะแบ่งงบประมาณดังกล่าว เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.งบประมาณทางด้านเทคโนโลยี ไอซีที จำนวน 3,515 ล้านบาท ซึ่งกระบวนการทำงานจะตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องขึ้นมาพิจารณาดำเนินงาน 2.งบประมาณด้านสาธารณูปโภค จำนวน 802 ล้านบาท ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการ 3 คณะทำงาน และ3.งบประมาณด้านการจ้างที่ปรึกษาด้านไอซีที จำนวน 143 ล้านบาท

“วันนี้เราเร่งทำอย่างเต็มที่ให้เร็วที่สุด ยอมรับว่าอยากได้เงินจำนวนมากกว่านี้ แต่เท่าที่ได้มาก็ต้องบริหารให้เพียงพอ  จะปรับให้ทุกอย่างมีความทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตอนนี้ต้องเร่งรัดผู้รับจ้างด้านไอซีทีให้เร่งทำงานมากขึ้น ทางด้านผู้รับจ้างยังยืนยันว่าจะทำเสร็จบางส่วนก่อน เช่น ห้องกรรมาธิการ ห้องเจ้าหน้าที่ หรือพื้นที่ชั่วคราว โดยเร็วที่สุดอาจเป็นเดือนมิถุนายน 62 คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาและคงจะทันใช้กับสภาชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง” เลขาสภาฯ กล่าว