ตั้ง"สมศรี วัฒนไพศาล"มือสั่งฟ้องคดีฆ่าเสือดำนั่งรองอัยการสูงสุด

  • วันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 22:21 น.

ตั้ง"สมศรี วัฒนไพศาล"มือสั่งฟ้องคดีฆ่าเสือดำนั่งรองอัยการสูงสุด

ที่ประชุมอัยการ ตั้ง 5 รองอัยการสูงสุด-9 ผู้ตรวจฯ -66 อธิบดี "สมศรี วัฒนไพศาล" มือสั่งฟันคดีฆ่าเสือดำ ขึ้นรองอัยการสูงสุด

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ(ก.อ.) เป็นประธานการประชุม ก.อ.ทั้ง 15 คน ในครั้งที่ 9/ 2561 ซึ่งมีวาระพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ ระดับรองอัยการสูงสุด , ผู้ตรวจการอัยการ , อธิบดีอัยการสำนักงานคดีต่างๆ รวม 80 อัตรา

โดยระดับรองอัยการสูงสุดนั้นตามอัตราจะมีทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งในวันที่ 30 ก.ย.นี้ จะมีรองอัยการสูงสุดเกษียณราชการ 5 คน โดยมีนางนิภา ยิ้มฉาย เป็นรองอัยการสูงสุดอาวุโสที่ 1 , นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ เป็นรองอัยการสูงสุดอาวุโสที่ 2 , นางปิยะพันธุ์ อุดมศิลป เป็นรองอัยการสูงสุดอาวุโสที่ 3 ดังนั้น ก.อ.จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองอัยการสูงสุดใหม่อีก 5 คน ประกอบด้วย นายสุจิต อำพันธุ์ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นรองอัยการสูงสุดอาวุโสที่ 4 , นางสมศรี วัฒนไพศาล อธิบดีอัยการภาค 7 เป็นรองอัยการสูงสุดอาวุโสที่ 5 , นายสมปอง ธานีรัตน์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี เป็นรองอัยการสูงสุดอาวุโสที่ 6 , นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ อธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นรองอัยการสูงสุดอาวุโสที่ 7 , นายศุภพงษ์ วงศ์รัตนานุกูล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 เป็นรองอัยการสูงสุดอาวุโสที่ 8

โดยในส่วน "นางสมศรี วัฒนไพศาล" ที่กำลังจะขึ้นดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุดอาวุโสที่ 5 นั้น เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการภาค 7 ได้ร่วมรับผิดชอบพิจารณาสั่งฟ้องคดีสำคัญท่ามกลางความสนใจของประชาชน คือการฟ้องคดีกับ นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานกรรมการบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กับพวกที่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ทั้งนี้ นอกจากตำแหน่งรองอัยการสูงสุดแล้ว ตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการอีก 9 อัตรา ที่ประชุม ก.อ. ก็มีมติเห็นชอบให้ นายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เป็นผู้ตรวจการอัยการอาวุโสที่ 1 , นายชาญชัย โชติเวทธำรง อธิบดีอัยการภาค 3 เป็นผู้ตรวจการอัยการอาวุโสที่ 2 , นายเดชอุดม วีระวานิช อธิบดีอัยการสำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้ตรวจการอัยการอาวุโสที่ 3 , นายปริญญา จิตรการนทีกิจ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีล้มละลาย เป็นผู้ตรวจการอัยการอาวุโสที่ 4 , นายกฤษฎา บุณยสมิต อธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการ เป็นผู้ตรวจการอัยการอาวุโสที่ 5 , น.ส.พนมพร ไพเราะ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 7 เป็นผู้ตรวจการอัยการอาวุโสที่ 6 , นายสุรพงษ์ วัฒนพานิช อธิบดีอัยการภาค 5 เป็นผู้ตรวจการอัยการอาวุโสที่ 7 , นายวิสูตร พ่วงใส อธิบดีอัยการภาค 8 เป็นผู้ตรวจการอัยการอาวุโสที่ 8 , นายกัมพล ชัยรัชนีกร อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นผู้ตรวจการอัยการอาวุโสที่ 9

และการแต่งตั้งระดับอธิบดีอัยการสำนักงานคดีต่างๆ อีก 66 ตำแหน่ง อาทิ ก.อ.มีมติให้ นายวิเชียร์ ถนอมพิชัย โยกจากตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามทุจริต (ซึ่งระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลสำนวนฟ้องอดีตพระเถระชั้นผู้ใหญ่วัดสระเกศฯ - วัดสามพระยา ร่วมกันฟอกเงินงบประมาณ พศ.) มาดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา และให้นายฐปนา ใจกลม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช มาเป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามทุจริต

นายยรรยง พิทยพันธุ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 1 มาเป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ , ร.ท.ไชยา เปรมประเสริฐ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 2 มาเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี , นายวิชาญ ธรรมสุจริต อธิบดีอัยการสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มาเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานเศรษฐกิจและทรัพยากร , นายประสิทธิ์ สุขนฤเศรษฐกุล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 1 มาเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ , นายกิตินันท์ ธัชประมุข อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน มาเป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง ,

นายชาติพงษ์ จีระพันธุ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ (ซึ่งขณะดำรงตำแหน่งดูแลคดีสำคัญทั้งที่มีการยื่นฟ้องคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และคดีชุมนุมการเมือง เช่น กปปส.) ขึ้นเป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7 , นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ขึ้นเป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอัยการสูงสุด , นายชัชชม อรรฆพิญญ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ ขึ้นเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ , นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตร์พันธ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน ขึ้นเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน , นายพศิน ทิพยรักษ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีทางแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ได้ขึ้นเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีทางแพ่งและอนุญาโตตุลาการ , นางจารุวรรณ เสาวรรณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่ง ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่ง

โดยทุกตำแหน่งให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

ภาพจาก ศรัญ สุขทั่ววงศ์

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ