กกต.ชุดใหม่ลั่นขอหน้าที่อย่างดีที่สุด

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 13:39 น.
กกต.ชุดใหม่ลั่นขอหน้าที่อย่างดีที่สุด
"อิทธิพร" เรียกประชุม กกต.ใหม่นัดแรก 21 ส.ค. ลั่นขอหน้าที่อย่างดีที่สุด ไม่ติดใจกับกรณี กกต. ชุดเก่าดำเนินการสรรหาผู้ตรวจการเลือกตั้งมาไว้แล้ว

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยภายหลังเข้สาพิธีสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ และใช้ระยะเวลาที่เหลือเตรียมตัวสู่การเลือกตั้ง ตามอำนาจหน้าที่ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มุ่งหมายให้ กกต. มีความเป็นกลาง กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ อยู่เหนืออำนาจการครอบงำใด ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ กกต. จะต้องยึดมั่นอย่างจริงจัง แม้งานจะไม่ง่ายในทางปฏิบัติก็ตาม

สำหรับบทบาทในอดีตที่เคยเป็นนักการทูตมาก่อนนั้น อาจมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ แต่คาดว่าสิ่งที่ต่างชาติอยากเห็นนั้น คือ การจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ เที่ยงธรรม ซึ่งตนและทุกคน พร้อมให้ความเชื่อมั่น และพร้อมชี้แจงประชาคมระหว่างประเทศ ส่วนที่หลายฝ่ายมอง กกต. ชุดนี้ไม่มีประสบการณ์จัดการเลือกตั้งนั้น ยืนยันว่า กกต.ชุดใหม่ จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจที่มีเรียนรู้ ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ แต่ทุกคนก็ได้เตรียมตัวมาบ้างแล้ว เพื่อให้สามารถทำงานได้

ส่วนการสานงานต่อระหว่าง กกต.ชุดเก่า กับ กกต. ชุดใหม่ ซึ่งกกต.ชุดเก่า และชุดใหม่จะได้หารือพูดคุยร่วมกัน ไม่ถือเป็นอุปสรรคในการทำงานใด ๆ และไม่ติดใจกับกรณี กกต. ชุดเก่าดำเนินการสรรหาผู้ตรวจการเลือกตั้งมาไว้แล้ว เพราะถือเป็นอำนาจหน้าที่ที่ กกต. ต้องปฏิบัติ

นายอิทธิพร กล่าวด้วยว่าการหารือร่วมกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ในวันที่ 20 ส.ค.นี้ กกต. จะหารือกับสำนักงาน กกต. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการพูดคุยดังกล่าว โดยคาดว่า นายวิษณุ อาจจะมาพูดคุยถึงเรื่องปัญหาการทำไพรมารีโหวต ส่วนการประชุม กกต. ชุดใหม่พร้อมกันนัดแรก จะมีขึ้นในวันที่ 21 ส.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต