นักการเมือง-ขรก.เอี่ยวโกงไทยเข้มแข็งไม่ต่ำกว่า30ราย

วันที่ 28 ธ.ค. 2552 เวลา 12:46 น.
โพสต์ทูเดย์ - หมอวิชัย เผยผลสอบทุจริตไทยเข้มแข็งสาธารณสุข พบนักการเมือง-ข้าราชการมีเอี่ยวกว่า 30 คน

นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะกรรมการเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป หลังจากรับทราบผลสรุปจากการตรวจสอบแล้วโดยพบว่า มีผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่น้อยกว่า 30 คน ในจำนวน 10 คนแรก เกี่ยวข้องกับโครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งมีทั้งนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องที่เหลือ 10-20 คน เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องยูวี-แฟน นอกจากนี้ จากการตรวจสอบหลักฐานเอกสารยังพบว่า มีอดีตข้าราชการระดับสูงที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเกี่ยวข้อง เพราะเอกสารที่ตรวจพบส่อให้เห็นการทุจริต เพราะมีการสั่งการโดยตรง รวมถึงอดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารสาธารณสุขส่วนภูมิภาคที่ไม่สามารถปัดความรับผิดชอบได้

 นพ.วิชัย กล่าวต่อว่า สำหรับทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น จากการตรวจสอบไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระทำผิด ทั้งนี้เป็นเพราะคณะกรรมการฯ ทำงานอย่างมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องเวลาและอำนาจการสอบ ทำให้การตรวจสอบไม่สามารถลงลึกไปได้มากกว่านี้ได้ ส่วนรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนั้น คงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ในเรื่องหลักการบริหาร ทั้งนี้อำนาจการตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่ หรือควรปรับเปลี่ยนอย่างไรนั้น ให้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี เพราะเอกสารทั้งหมดที่ส่งให้มีการชี้ชัดถึงความบกพร่อง การปล่อยปะละเลย การส่อเจตนาไม่สุจริตในการดำเนินโครงการ ที่เปิดช่องให้แสวงหาผลประโยชน์ได้

อย่างไรก็ตามในเวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบโครงการไทยเข้มแข็ง ทั้งหมดจะเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ห้องสีม่วง ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรายงานผลสรุปโครงการไทยเข้มแข็ง ก่อนจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ