ปปช.หวั่นศธ.ทุจริตเยอะห่วงแป๊ะเจี๊ยะสร้างค่านิยมให้เด็กผิด

วันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 13:05 น.
ปปช.หวั่นศธ.ทุจริตเยอะห่วงแป๊ะเจี๊ยะสร้างค่านิยมให้เด็กผิด
ปปช.หวั่นกระทรวงศึกษาธิการ เกิดทุจริตเยอะ เหตุได้รับงบประมาณมาก กังวล แป๊ะเจี๊ยะสร้างค่านิยมให้เด็กผิด

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวในการเปิดสัมมนาสาธารณะ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย" ว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ประมาณ 5 แสนล้านบาท ดังนั้นย่อมมีความเสี่ยงสูงในการทุจริตหากระบบตรวจสอบและการควบคุมภายในยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

พล.ต.สถาพร กล่าวว่า นอกจากนี้ช่วงวัยของการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นมาถือเป็นช่วงของการจดจำค่านิยมต่างๆหากเด็กได้ซึมซับค่านิยมที่ผิด เช่น การวิ่งเต้นเข้าโรงเรียน เงินแป๊ะเจี๊ยะ จะทำให้เด็กเห็นว่าเรื่องเหล่านี้คือเรื่องปกติ ทั้งนี้ป.ป.ช.ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษา จัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ในชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และส่งเสริมระบบกล่อมเกลาทางสังคม จำนวน 5 หลักสูตร  คือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาถึงมัธยาศึกษา 2. ระดับอุดมศึกษา 3 บุลคลากรในราชการและรัฐวิสาหกิน 4. ในกลุ่มทหารตำรวจ และ5.หลักสูตรสร้างโค้ชต้านทุจริต ซึ่งเชื่อว่าการร่วมมือจากทุกฝ่ายหวังว่าจะทำเด็กเป็นจะเด็กที่มีคุณภาพ ให้เด็ก ของเรา เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ให้สัมคมปลอดทุจริตในที่สุด