นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 15:28 น.
นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงราชอาณาจักรภูฏาน
รัฐบาลภูฏานจัดพิธีต้อนรับ นายกรัฐมนตรีอย่างสมเกียรติ เตรียม เข้าเฝ้า สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยาและคณะ เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเครื่องบินของสายการบิน Druk Air ถึงยังเมืองพาโร ราชอาณาจักรภูฏานแล้ว เมื่อเวลา 10.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับเวลา 11.00 น.ในประเทศไทย

ในการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.ค.   โดยมี ดาโช เชริง โตบเกย์ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน  บุคคลสำคัญและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งฝ่ายไทยและภูฏานให้การต้อนรับ มีเด็กชาวภูฏานมอบช่อดอกไม้ให้กับนายกรัฐมนตรีและภริยา นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน มอบผ้าคล้องคอพื้นเมืองแก่นายกรัฐมนตรีและการถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน เดินขึ้นแท่นรับความเคารพ และเดินผ่านแถวราชองครักษ์ทหารและตำรวจเกียรติยศ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังโรงแรมทาจ ทาชิ กรุงทิมพู ซึ่งเป็นโรงแรมที่พัก    เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเยือนภูฏานอย่างเป็นทางการ จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยังป้อมปราการทาชิโช และร่วมเดินในขบวนเกียรติยศแบบพื้นเมือง (Chipdrel) ถึงป้อมปราการทาชิโช และมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดี แห่งราชอาณาจักรภูฏานและมีพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับดาโช เชริง โตบเกย์(H.E. Dasho Tshering Tobgay) นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย - ภูฏาน ทั้งความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน สาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูฏาน และการท่องเที่ยว

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน และภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา