วิษณุย้ำไม่เลิกไพรมารีโหวต

  • วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 06:12 น.

วิษณุย้ำไม่เลิกไพรมารีโหวต

"วิษณุ" รอ กกต.ใหม่คสช. เคาะแนวทางไพรมารีโหวตยันยกเลิกไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ไม่สามารถยกเลิกไพรมารีโหวตได้ เพราะจะขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ จึงได้ให้โจทย์กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา ก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่ก่อนการพูดคุย กับพรรคการเมือง และได้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาด้วยแล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพูดคุยกับพรรคการเมือง จึงจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับข้อเสนอ โดยเฉพาะการจะจัดทำไพรมารีโหวตว่าจะเอาอย่างไร ก่อนให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ตัดสินใจ แต่ไม่จำเป็นต้องรีบมาก เพราะต้องการให้ กกต.ชุดใหม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการทำไพรมารีโหวต จึงได้ขอให้เขียนการทำไพรมารีโหวตไว้หลายแบบ 1.ไม่ต้องมี 2.ให้มีแบบเขต 3.แบบจังหวัด 4.แบบภาค แต่ถึงอย่างไรไม่สามารถยกเลิกไพรมารีโหวตได้ และได้ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปหาแนวทางว่า หากการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีไพรมารีโหวต จะทำอย่างไรให้สมาชิกพรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 45

สำหรับหลัง กกต.ชุดใหม่ได้รับ การโปรดเกล้าฯ หากต้องการมา พูดคุยถึงการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่รัฐบาลได้ตกลงกับ กกต.ชุดเก่าไว้ ก็ยินดี หรือให้ตนเองไปพบ กกต.ก็อาจสะดวกกว่า

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ