ดันกฎหมายเปิดช่องแจ้งความได้ทุกสน.-บัตรประชาชนหายไม่ต้องแจ้งตำรวจ

  • วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 12:19 น.

ดันกฎหมายเปิดช่องแจ้งความได้ทุกสน.-บัตรประชาชนหายไม่ต้องแจ้งตำรวจ

กรรมการปฏิรูปตำรวจดันกฎหมายสอบสวนคดีอาญา "แจ้งความได้ทุกสน.- บัตรประชาชนหายไม่ต้องแจ้งความ" แต่ทำบัตรใหม่ได้เลย

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่จบวาระแรกแล้ว เหลือแต่เพียงนบทเฉพาะกาลบางประเด็นเท่านั้นที่ต้องรอไว้ก่อนเพื่อรอข้อมูลสุดท้าย ขณะเดียวกัน คณะกรรมการฯได้ได้เริ่มต้นพิจารณาร่างพ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์สำคัญในขั้นตอนการสอบสวนคดีอาญาของข้าราชการตำรวจ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น

นายคำนูณ กล่าวว่า สำหรับหลักการของร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวที่ผ่านการพิจารณาแล้ว อาทิ ให้พนักงานสอบสวนในทุกสถานีมีหน้าที่และอำนาจรับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นในท้องที่ใดก็ตาม และเมื่อรับแล้วต้องสอบสวนเบื้องต้นเท่าที่จะพึงทำได้และส่งไปยังพนักงานสอบสวนที่มีเขตอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเร็ว

สำหรับกรณีแจ้งเรื่องเอกสารประจำตัวต่าง ๆ ซึ่งรัฐออกให้หาย ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ แต่จะกำหนดให้สามารถไปแจ้งที่หน่วยงานของรัฐผู้ออกเอกสารนั้นที่เดียวได้เลย โดยกำหนดให้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นที่จะต้องรับแจ้งและออกเอกสารใหม่ให้ผู้แจ้ง

นายคำนูณ กล่าวว่า เช่นเดียวกับกรณีที่มีการกระทำความผิดอาญาในรถไฟหรือยานพาหนะขนส่งสาธารณะ ให้ผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมรถไฟหรือยานพาหนะขนส่งสาธารณะมีสิทธิร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในทุกสถานี ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นในท้องที่สถานีใด

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่คณะกรรมการฯเคยมีความเห็นร่วมกันไว้ อยู่ระหว่างการหารือหาข้อสรุปเพื่อบรจุไว้ในร่างพ.ร.บ.ฯอีก เช่น กำหนดให้การสอบสวนอาจทำเป็นองค์คณะได้ กำหนดให้ในคดีที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อาจตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนั้น ๆ เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หรือที่ปรึกษาพนักงานสอบสวนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดไว้ให้ชัดเจนว่าต้องพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานของผู้ต้องหาไว้ในสำนวนคดีตั้งแต่ต้นด้วย ไม่ใช่เฉพาะพยานหลักฐานที่ปรักปรำผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ