โพลชี้คนสนใจพรรคการเมืองเพราะนโยบาย-หัวหน้าพรรคมากสุด

  • วันที่ 15 ก.ค. 2561 เวลา 10:02 น.

โพลชี้คนสนใจพรรคการเมืองเพราะนโยบาย-หัวหน้าพรรคมากสุด

ดุสิตโพลเผยคนสนใจพรรคการเมืองเพราะนโยบายพรรค-หัวหน้าพรรคมากสุด แต่จุดอ่อนคือไม่ทำตามนโยบายที่ให้ไว้ เน้นแค่หาเสียง

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง พรรคการเมืองในสายตาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,094 คน ระหว่างวันที่ 10 - 14 ก.ค. 2561 ถึงกรณีที่กระแสข่าวการเลือกตั้งในปีหน้า (ปี 2562) เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่รัฐบาลได้เชิญพรรคการเมืองต่างๆมาหารือร่วมกันเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ “พรรคการเมืองเก่า” และ “พรรคการเมืองใหม่” ที่มีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ยังคงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ และมีบทบาทด้านการเมืองอย่างต่อเนื่อง สรุปผลได้ดังนี้

ปัจจัยหลักที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจต่อพรรคการเมืองไทยมากสุด 27.42% คือ นโยบายพรรค รองลงมา 22.16% หัวหน้าพรรค ตามด้วย 21.05% ผลงานและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา, 19.12% ผู้สมัครของพรรค และ 10.25% ชื่อพรรค

สำหรับจุดแข็งของพรรคการเมืองไทยในสายตาประชาชนส่วนใหญ่ 41.45% เน้นนโยบายช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศ รองลงมา 38.91% ทำงานดี มีผลงานให้เห็น ตามด้วย 34.18% มีพรรคใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เป็นทางเลือกใหม่ มีคนรุ่นใหม่, 21.09% มีพรรคเก่าแก่หลายพรรค มีประสบการณ์ มีฐานเสียงเฉพาะ และ 15.27% หัวหน้าพรรค และสมาชิกพรรคเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ

ส่วนจุดอ่อนของพรรคการเมืองไทยในสายตาประชาชนส่วนใหญ่ 51.75% ไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ เน้นแค่หาเสียง รองลงมา 32.87% ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจน สนับสนุนเพียงคนบางกลุ่ม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ตามด้วย 25.87% มีการดูด ส.ส.เปลี่ยนพรรค มีปัญหาภายในพรรค, 23.08% นโยบายไม่ชัดเจน ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ และ 18.18% หัวหน้าพรรคไม่น่าสนใจ เป็นคนหน้าเดิมๆ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ