สภาถกสร้างรถไฟ 5 เส้นทาง

  • วันที่ 19 ต.ค. 2553 เวลา 08:40 น.

จับตาการประชุมรัฐสภา ดัน โครงการสร้างรถไฟ 5 เส้นทางอีกรอบ หลังองค์ประชุมหวิดล่มเมื่อครั้งที่แล้ว

วันที่ 19 ต.ค. มีการประชุมร่วมของรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา)  เพื่อพิจารณากรอบการเจรจาระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยมีจุดสนใจของการประชุมรัฐสภาจะไปอยู่วาระการพิจารณาเรื่อง กรอบการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเลื่อนการพิจารณามาจากการประชุมเมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมาเพราะเกรงว่าองค์ประชุมรัฐสภาจะมีเสียงไม่พอในการลงมติเรื่อง ดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นการกำหนดให้มีการก่อสร้างใน  5 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-หนองคาย กรุงเทพฯ-ระยอง กรุงเทพฯ-สุดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทั้งการดำเนินการจัดหาพื้นที่ การใช้เทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลอีกโครงการหนึ่งที่ต้องการผลักดัน ให้เป็นรูปเป็นร่างให้ได้ หลังจากที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนเพื่อชมกิจการรถไฟของจีนมาก่อนหน้านี้

ทั้ง นี้ โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงได้เดินทางเยือนประเทศจีน โดยรัฐบาลตั้งเป้าว่าหากกรอบการเจรจาดังกล่าวผ่านรัฐสภาได้ปลายปี2554 จะเริ่มการก่อสร้างได้ โดยใช้งบประมาณในส่วนแรก 1.2หมื่น ล้านบาทเป็นการร่วมทุนกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ