สนช.เตรียมเคาะกม.ขึ้นเงินบิ๊กศาล-องค์กรอิสระรับเดือนละ8หมื่น-เงินประจำตำแหน่งอีกครึ่งแสน

  • วันที่ 04 ก.ค. 2561 เวลา 19:55 น.

สนช.เตรียมเคาะกม.ขึ้นเงินบิ๊กศาล-องค์กรอิสระรับเดือนละ8หมื่น-เงินประจำตำแหน่งอีกครึ่งแสน

สนช.เตรียมเคาะกฎหมายขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระสัปดาห์หน้า เผย เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

นายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) แถลงว่า คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพ.ร.บ.ที่สำคัญให้กับสนช.จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการและองค์กรอิสระ ซึ่งสนช.จะพิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 ในการประชุมสนช.สัปดาห์หน้า

นายยุทธนา กล่าวว่า สำหรับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวประกอบด้วย 1.ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2.ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3.ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 4.ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ 5.ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ

โฆษกวิปสนช. กล่าวว่า สำหรับเหตุผลในการเสนอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว คือ เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยจะมีผลย้อนหลังไปถึงพ.ศ.2557 เว้นแต่กรณีของกรรมการสิทธิมุนษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่จะมีผลย้อนไปตั้งแต่พ.ศ.2548 ซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 450 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบัญชีอัตราเงินเดือนและประจำตำแหน่งมีดังนี้

1.ข้าราชการตุลาการ ประธานศาลฎีกา เงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท

2.ตุลาการศาลปกครอง ประธานศาลปกครองสูงสุด เงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท

3.ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท

4.ข้าราชการอัยการ อัยการสูงสุด เงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท

5.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

-ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท

-ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์อิสระ เงินเดือน 80,540 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ