นายกฯโชว์ผลงาน"ไทยว่างงานน้อยสุดที่4ของโลก"

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 21:06 น.
นายกฯโชว์ผลงาน"ไทยว่างงานน้อยสุดที่4ของโลก"
นายกฯเผยผลงานรัฐบาลคสช.ผ่านรายการศาสตร์พระราชาฯไทยมีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดเป็นอันดับที่4ของโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนว่า  ได้รับข่าวดีจาก ข้อมูลจากเว็บไซต์ Trading Economics.com และ Index mundi.com แสดงผลการสำรวจ อัตราการว่างงานของ 215 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่าประเทศไทยมีอัตราการว่างงาน “น้อยที่สุด” เป็นอันดับที่ 4 ของโลก โดยมีอัตราการว่างงาน เพียงร้อยละ 1.2 จากจำนวนประชากรทั้งหมด ราว 67 ล้านคน

เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลพยายามจะควบคุมอัตราการว่างงาน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ ส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ เข้าถึงการจ้างงานที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน การจ้างงานผู้สูงอายุ คนพิการ และนักศึกษา บริการแนะแนวอาชีพ การจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน และ การบริการจัดหางานบนมือถือผ่านSmart Job Application เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้กำชับให้กระทรวงแรงงานได้มีการบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อจะส่งเสริมการมีงานทำอย่างจริงจัง เดิน เครื่องแก้ปัญหาว่างงานโดยเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรี ต้องมีงานทำโดยเร็ว.

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต