ประเด็นร้อน 19 ก.ย.

  • วันที่ 19 ต.ค. 2553 เวลา 06:19 น.

ประเด็นร้อนวันอังคารที่ 19 ต.ค. ยังต้องตามติดการแก้ปัญหาอุทกภัยภาคอีสาน รวมทั้งกรณีคลิปฉาวเกี่ยวกับเรื่องยุบพรรคการเมืองใหญ่ ขณะที่ปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังคุกรุ่น

1.เรื่องใหญ่คงหนีไม่พ้นกรณีคลิปฉาวพันเรื่องยุบพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่านายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ จะสั่งปลดนายพสิษฐ์ศักดาณรงค์ ออกจากเลขานุการส่วนตัวหลังปรากฏอยู่ในคลิปคุยกับสส.วิรัชประชาธิปัตย์ และตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กุญแจสำคัญอยู่ที่นายพสิษฐ์ที่ยังไม่เปิดปากว่า ได้จัดฉากถ่ายคลิปตามที่กล่าวหาหรือไม่ และเหตุใดถึงได้ติดต่อคุยกับนายวิรัช ขณะที่พรรคเพื่อไทยยังคงเกาะติดเรื่องนี้
         
2.เวลา 09.30 น. มีการประชุมร่วมของรัฐสภา พิจารณาวาระสำคัญเรื่องร่างกรอบการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ โดยเลื่อนตามจากการประชุมเมื่อกลางเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ต้องจับตาดูว่าจะมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมอีกหรือไม่
         
3.ปัญหาความขัดแย้งในรัฐบาลผสมยังคุกรุ่น หลังนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ออกมาไล่พรรคภูมิใจไทย ถ้าไม่พอใจก็ให้ออกจากรัฐบาลได้ ยังเขม็งเกลียว ต้องดูท่าทีพรรคภูมิใจไทยว่าจะนิ่งเงียบตามยุทธศาสตร์ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว หรือจะออกมาสวนนายอภิสิทธิ์ ขณะที่นายกฯยังคงไฟเขียวให้เดินหน้าตรวจสอบโครงการฉาวที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่อง
         
4.การประชุม ครม.วาระสำคัญกระทรวงพาณิชย์ เสนอให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่าอ.แม่สอด จ.ตาก รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดให้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
        
 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) เสนอความเห็นให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการระบบขนส่งมวลชนเพื่อให้การบริหารจัดการและบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ของ ขสมก.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไม่ก่อหนี้สินใหม่
         
วาระอื่นๆ ที่น่าสนใจเช่น ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์เพื่อการทำเหมืองแร่ ของนายรังสรรค์ต่อตระกูล จ.ชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติกู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยรายได้ค่าไฟฟ้าจากการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนระยะที่ 3 จำนวน 293 ล้านบาท
         
กระทรวงศึกษาธิการ เสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณก่อนกำหนด) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ ร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...)(การยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลสำหรับเรือที่เดินทางไป-กลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย)
         
สำหรับวาระแต่งตั้ง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) (สำนักนายกรัฐมนตรี)และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
         
5.เวลา 15.00 น. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยื่นข้อเสนอ 6 ข้อเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายอภิสิทธิ์ ณ ห้องรับรองนายกรัฐมนตรีที่รัฐสภา
         
6.พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เดินสายพบกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหม่ ณที่ทำการพรรค เพื่อเดินหน้าแผนปรองดองเวลา 14.00 น.
         
7.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดงานเสวนา"ปัญหาบัตรเครดิต ร่วมคิด ร่วมกันแก้ไข"โดยมีตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต บริษัทติดตามหนี้ เครดิตบูโร ร่วมวงไขปัญหาที่อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เวลา 09.00 น.
         
8.ธนาคารแข่งสินเชื่อเอสเอ็มอีดุเดือด เวลา 10.30 น. ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ล่าสุด ปล่อยเงินกู้ SME ผ่อนนาน 15 ปีส่วนเวลา 15.30 น. ธนาคารกรุงไทยเซ็นสัญญาให้เงินกู้ร้านกาแฟ Mezzo ที่ตึกอิตัลไทย เพชรบุรีตัดใหม่
         
9.ตลาดหุ้นได้ฤกษ์ดี เวลา 09.00 น.เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง "GUNKUL"ตามด้วยการแถลงข่าวมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี : SET in the City 2010 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคาร 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ