กก.สรรหามีมติเลือก "สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต" เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 21:26 น.
กก.สรรหามีมติเลือก "สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต" เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะกรรมการสรรหามีมติเลือก "สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต"เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งสนช.เห็นชอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา มีมติเลือกนายสมศักดิ์ สุวรรณจิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 8 (2) ในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯจะจัดทำรายงานเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป