นายกฯเผยไทยมีสัมพันธ์ดีเยี่ยมกับเพื่อนบ้านได้ดุลการค้ากว่า2แสนล้านบาท

  • วันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 21:05 น.

นายกฯเผยไทยมีสัมพันธ์ดีเยี่ยมกับเพื่อนบ้านได้ดุลการค้ากว่า2แสนล้านบาท

นายกฯเผยไทยมีสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับยอดเยี่ยมที่สุดในรอบหลายปี ชายแดนสงบค้าขายกว่า1,000ล้านบาทและได้ดุลการค้ารวมทั้งสิ้นกว่า2แสนล้านบาท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า ปัจจุบันอยากจะกล่าวว่า ในส่วนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของเราอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมที่สุด”ในรอบหลายปี ชายแดนสงบสุข มีการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มขึ้น ทั้งกับเมียนมาและกัมพูชา เปิดโอกาสให้ประชาชนไปมาหาสู่กันมากขึ้น การค้าขายตามแนวชายแดนขยายตัวมากขึ้น โดยในปี 2560 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่ารวม 1,000 กว่าล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2559 ไทยได้ดุลการค้ารวมทั้งสิ้นกว่า 2แสนล้านบาท ในอนาคตอันใกล้ ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด APEในปี 2565 โดยทั้ง 2 โอกาสจะเป็นเวทีให้ไทยผลักดันความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาคในภาพรวม เพื่อให้ทุกฝ่าย “เติบโตไปพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” 

การจัดรายการวันนี้เป็นบันทึกเทปในระหว่างที่นายกฯเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฝรั่งเศส อย่างเป็นทางการ  นายกฯได้เล่าถึงการเดินทางมาเยือนสหราชอณาจักรว่าถือเป็นการประสบวามสำเร็จ ผู้นำประเทศอังกฤษให้การตอนรับดีสมเกียรติ เรามีมูลค่าการลงทุนของคนไทยในประเทศนี้ ประมาณ 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ และอังกฤษมาลงทุนประเทศไทย 7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเห็นว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีก

นอกจากนี้นายกฯได้พบกับพี่น้องชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรเกือบ 300 คน ได้มีการแลก เปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งมีคนไทยอยู่ราว 6 หมื่นคน โดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ของประเทศไทยว่าหลังเข้ามารับตำแหน่งได้ทำอะไรให้กับประเทศไทยเพื่ออนาคต และย้ำว่าต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า "ประเทศทีมีความมั่นคง มั่งคั่ง" อย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศนำทาง

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ