กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นไม่สะดุด

  • วันที่ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 06:27 น.

กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นไม่สะดุด

อธิบดีปกครองท้องถิ่นเชื่อกฎหมายอีก 5 ฉบับไม่น่าช้า ลั่นพร้อมสนับสนุนเลือกตั้ง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดห็น ซึ่งภายในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ ทุกฝ่ายจะต้องส่งความเห็นกลับมาเพื่อเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง

ขณะที่กฎหมายท้องถิ่นอีก 5 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.จัดตั้งเทศบาล อบต. อบจ. เมืองพัทยา และ กทม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อพิจารณาครบแล้วก็จะดำเนินการรับฟังความเห็นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการจะเลือกตั้งท้องถิ่นได้ กฎหมายอีก 5 ฉบับต้องเสร็จพร้อมกัน ซึ่งไม่น่าช้า เพราะฉบับที่ใช้เวลาเยอะและนานที่สุดนั้นเสร็จแล้ว

“ผมไม่ทราบว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนหรือหลังเลือกตั้งใหญ่ จะเลือกก่อนหรือหลัง ผมเชื่อว่าทางกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมอยู่แล้ว ทางกรมที่เป็นหน่วยสนับสนุนก็ต้องพร้อม” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

รายงานข่าวระบุว่า เว็บไซต์ กกต.มีการเผยแพร่ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 30 วัน คาดว่าจะส่งให้ สนช.พิจารณาได้เดือน ก.ค. และประกาศใช้ในเดือน ธ.ค. ซึ่ง กกต.ได้เสนอว่าการเลือกตั้งระดับชาติและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นควรมีการเว้นระยะห่างกันประมาณ 3 เดือน

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือน พ.ค. 2562 โดยจะมีการเลือกตั้งก่อน 3 ส่วน คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 77 จังหวัด ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลจะต้องมีกระบวนการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จก่อน 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ