กมธ.คาดส่งร่างพรบ.งบปี62ให้สนช.พิจารณาวาระ2-3วันที่30ส.ค.

  • วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 13:53 น.

กมธ.คาดส่งร่างพรบ.งบปี62ให้สนช.พิจารณาวาระ2-3วันที่30ส.ค.

กมธ.ลุยถกร่างพ.ร.บ.งบปี62 เบื้องต้นปรับลดงบคลัง 3,000 ล้านบาท ย้ำยึดหลักโปร่งใส คุ้มค่า ประหยัด

พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณา ว่า ล่าสุดมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในส่วนของกระทรวงการคลัง โดยเป็นการพิจารณาปรับลดเชิงนโยบายในส่วนของเงินเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินจาก 5,500 ล้านบาท คงเหลือ 2,500 ล้านบาท หลังจากนี้ก็จะพิจารณาตามลำดับกระทรวง ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะมีการพิจารณาในวันที่ 20 ก.ค.นี้

นอกจากนี้ ในปลายสัปดาห์นี้จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นจำนวน 2 ชุด โดยชุดแรกเป็นอนุกรรมการฯการพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการใช้จ่ายการดำเนินการ การอบรมต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุดที่สองทำหน้าที่พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการลงทุน การจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน การก่อสร้าง โดยคาดว่าจะเริ่มมีการประชุมครั้งแรกในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาของกรรมาธิการ จะยึดหลักคุ้มค่า เน้นประหยัด โปร่งใสตามที่นายกรัฐมนตรีได้เสนอมา พร้อมกับยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกมธ.มีการประชุมทุกวัน โดยวันจันทร์จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา และวันอังคารจนถึงวันศุกร์ จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา พร้อมทั้งจะมีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านวงจรปิดเพื่อให้สื่อมวลชนได้ติดตามทำข่าว แต่การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงจะงดการถ่ายทอด

พล.อ.ชาตอุดม กล่าวว่า หลักการพิจารณางบประมาณที่ผ่านมาไม่เคยมีการตั้งเป้าตัดงบประมาณ เพราะ 3-4 ปีที่ผ่านมาพิจารณาปรับลดงบประมาณได้ 1.5-2 หมื่นล้านบาท ส่วนในปีนี้แม้งบประมาณขาดดุล แต่รัฐบาลไม่ได้ตั้งเพิ่มจากเดิมมาก จึงเห็นว่าค่อนข้างมีความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งในวันที่ 8 ส.ค. จะได้มาพิจารณาแปรญัตติต่อไป หลังจากการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯแล้วเสร็จ คาดว่าจะเข้าสู่วาระ2และ3 ในวันที่ 30 ส.ค. นี้

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ