"พิชัย"ชี้3ข้อรัฐบาลต้องแก้ไขให้ราคาน้ำมันเป็นธรรมต่อประชาชน

  • วันที่ 10 มิ.ย. 2561 เวลา 16:19 น.

"พิชัย"ชี้3ข้อรัฐบาลต้องแก้ไขให้ราคาน้ำมันเป็นธรรมต่อประชาชน

อดีตรมว.พลังงานยุคยิ่งลักษณ์ แนะ 3 ข้อ รัฐบาลต้องแก้ไขเพื่อให้ราคาน้ำมันเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงานในรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวในงานสัมมนา "แก้ปัญหาพลังงานอย่างไร ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน" จัดโดย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 และ เครือข่ายตรวจสอบ ภาคประชาชน ว่า ราคาพลังงานในตลาดโลกยังมีความผันผวนสูง อาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ แต่ตนขอตอกย้ำสิ่งที่ได้เสนอไว้แล้วเพราะไม่ว่าราคาพลังงานจะขึ้นหรือลง รัฐบาลก็ควรดำเนินการแก้ไขเรื่องเหล่านี้ให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้บริโภค ดังนี้

1) การปรับราคาเอทานอลที่ใช้ผสมน้ำมันแก๊ซโซฮอลล์ให้อยู่ในราคาตลาด ซึ่งเรื่องนี้ตนในฐานะคนยกเลิกเบนซิน 91 ทำให้มีการใช้เอทานอลมาก เคยปรึกษาด้วยเหตุและผลกับผู้ประกอบการผลิตเอทานอลรายใหญ่บางรายแล้วในช่วงที่ราคาน้ำมันลดลงมาก พวกเขายอมรับได้ รวมถึงการกำหนดราคาน้ำมันปาล์มที่ผสมในไบโอดีเซลให้เหมาะสมด้วย

2) การกำหนดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นให้เท่าสิงคโปร์โดยไม่ต้องรวมค่าขนส่งจากสิงคโปร์

3) การกำหนดค่าการตลาดให้เหมาะสม

ส่วนเรื่องการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่เริ่มกลับมาทยอยเก็บในรัฐบาลนี้ในช่วงที่น้ำมันตลาดโลกมีราคาลดลง ก็แล้วแต่รัฐบาลจะพิจารณาว่าถ้าหากราคาน้ำมันตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นมาก รัฐบาลควรจะลดหรือไม่ หรือ ลดเท่าไหร่ เพราะปัจจุบันจากที่ไม่เก็บเลยก่อนการปฏิวัติ มาเก็บสูงถึง 5.85 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ยังอยากให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบการทุจริตใน บมจ. ปตท. ทั้งในเรื่อง การทุจริตโครงการสวนปาล์มในอินโดนีเซีย โครงการออยล์แซนด์ในประเทศแคนนาดา และ โครงการท่อก๊าซ อียิปต์-อิสราเอล

ทั้งนี้อยากเห็นแนวทางนโยบายพลังงานของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ที่ชัดเจนเพราะแนวทางปัจจุบันได้สร้างความสับสนให้กับประชาขนอย่างมาก อีกทั้งยังสวนกับทิศทางโลก โดยอยากให้พลเอกประยุทธ์ถามตัวเองกลับไปบ้างว่าได้ทำอะไรบ้างตลอด 4 ปีนี้ในเรื่องพลังงาน เพราะประชาชนนึกไม่ออก

ข่าวอื่นๆ