ยธ.ขยายเวลา”ตั๊น จิตภัสร์”พิสูจน์จนปมขอเงินกองทุนสู้คดี

  • วันที่ 07 มิ.ย. 2561 เวลา 12:33 น.

ยธ.ขยายเวลา”ตั๊น จิตภัสร์”พิสูจน์จนปมขอเงินกองทุนสู้คดี

ยุติธรรมขยายเวลาให้”ตั๊น จิตภัสร์”พิสูจน์ความจนส่งบัญชีทรัพย์สินยืนยันอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหลังขอเงินกองทุนยุติธรรมสู้คดีไปจนถึง 21มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 7มิ.ย.61 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยกรณี น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร หรือตั๊น ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเงินประกันตัวจากกองทุนยุติธรรมว่า น.ส.จิตภัสร์ ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 28 พ.ค.61 ขั้นตอนหลังจากนี้กระทรวงยุติธรรมจะขอความร่วมมือจากผู้ขอรับความช่วยเหลือให้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจภายใน 15 วันนับจากที่ยื่นคำร้อง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่า น.ส จิตภัสร์ส่งเอกสารมาให้พิจารณา ซึ่งหลักฐานหลักๆที่ต้องนำมาแสดงคือ รายการบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นชื่อของผู้ร้อง หากเข้าข่ายเป็นผู้อยู่ในบัญชีเครดิตบูโร อยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล และผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี ก็สามารถได้รับเงินช่วยเหลือไปได้

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า ตามหลักการของกองทุนฯทุกคนสามารถมาขอได้ แต่วัตถุประสงค์หลักคือต้องการช่วยเหลือคนจนเป็นอันดับแรก โดยเรื่องนี้คนทั่วไปทราบดี แต่ตัวน.ส จิตภัสร์อาจจะไม่ทราบก็ได้ การพิจารณาจากชื่อเสียงในสังคมอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ทรัพย์ได้เสมอไป เขาอาจเคยเป็นคนมีเงินหรืออาจจะมีหลักทรัพย์ไม่พอจริงก็ได้ ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกรายที่ร้องขอมา โดยต้องรอตรวจสอบจากหลักฐานก่อน ส่วนจะได้หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ อยู่ที่ข้อเท็จจริง ยืนยันว่ากระทรวงยุติ ธรรมไม่เลือกปฏิบัติยินดีให้ความช่วยเหลือทุกกลุ่มทุกฝ่าย หากเข้าข่ายยินที่ช่วยเหลือทุกคน

จากสถิติที่ผ่านมาผู้ที่มาขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะพอที่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ด้วยตนเอง แต่ยังเข้ามาขอรับความช่วยเหลือ มักจะไม่ส่งเอกสารแสดงสถานะทางการเงินต่อเจ้าหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด หรือไม่ยอมส่งเอกสารตามที่ขอ ซึ่งกองทุนยุติธรรมก็จะยุติเรื่องภายใน 15 วัน แต่ทั้งนี้จะไม่ตัดสิทธิในการขอซ้ำอีกครั้ง

มีรายงานว่าสำนักงานกองทุนยุติธรรมว่า ได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยัง น.ส.จิตภัสร์ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย61มายื่นงเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ต้องใช้ รวมทั้งแจ้งขยายเวลาการยื่นหลัก ฐานเอกสารทางการเงิน จากเดิม 11 มิ.ย.ขยายเพิ่มไปอีก 15 วันนับจากวันนี้(7 มิ.ย.)หรือไปเป็นวันที่ 21 มิ.ย.นี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ