กสม. มีมติไม่รับคำร้องกรณีบุกจับอดีตพระพุทธะอิสระ

วันที่ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 17:20 น.
กสม. มีมติไม่รับคำร้องกรณีบุกจับอดีตพระพุทธะอิสระ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติไม่รับคำร้องกรณีตร.บุกจับพุทธะอิสระ หลังเจ้าตัวแจ้งขอสงวนสิทธิไม่ยอมให้มีการนำไปเป็นประเด็นร้องเรียน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด) กองบังคับการปราบปราม บุกเข้าจับกุมนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตพระสุวิทย์ ธีรธัมโม (พระพุทธะอิสระ) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่ของ กสม. ได้เข้าพบนายสุวิทย์เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งนายสุวิทย์ได้แจ้งความประสงค์ขอสงวนสิทธิในการร้องเรียนและไม่ยินยอมให้ผู้ใดนำเอาประเด็นดังกล่าวไปร้องเรียน

วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) ในคราวประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครอง กสม. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว จึงมีมติไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นคำร้องเพื่อพิจารณา เนื่องจากนายสุวิทย์ ซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ประสงค์ให้ กสม. ตรวจสอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39(7) ประกอบระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคสอง (4)

บทความแนะนำ