ปฏิรูปกองทัพ! เล็งลดกำลังพล โอนคนไม่ต้องมียศไปเป็นข้าราชการพลเรือน

  • วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 20:28 น.

ปฏิรูปกองทัพ! เล็งลดกำลังพล โอนคนไม่ต้องมียศไปเป็นข้าราชการพลเรือน

โฆษกเผยสภากลาโหมเดินหน้าปฏิรูปกองทัพ พิจารณาปรับลดกำลังพลลง และโอนบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องมียศไปเป็นข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) กล่าวว่า ที่ประชุมสภากลาโหมรับทราบ ทิศทางการปฏิรูปกองทัพสู่อนาคต ต้องมีความชัดเจนและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยขอให้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ศึกษาและหารือกับ เหล่าทัพ ทำความเข้าใจร่วมกัน และจัดทำข้อมูลหรือแผนงานที่กำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในกรอบเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้โดยเฉพาะด้านกำลังพล ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ไปพิจารณา ลดอัตรากำลังพลลง และปรับอัตรากำลังพลที่ไม่จำเป็นต้องมียศ โดยพิจารณาบรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหมแทน เพื่อให้การปฏิรูปกองทัพโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังพลมีความชัดเจนขึ้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ