พท.ยันไม่ร่วมแก้ รัฐธรรมนูญ

วันที่ 26 ธ.ค. 2552 เวลา 15:15 น.
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย และในฐานะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน กล่าวยืนยัน ถึงหลักการเดิมของพรรคเพื่อไทย ที่จะไม่ร่วมแก้รัฐธรรมนูญ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงทิศทางการซื้อเวลาของรัฐบาลในอีก 1 ปีข้างหน้าด้วยข้ออ้างเดิม เพราะที่ผ่านมานั้นไม่เห็นความจริงใจของรัฐบาล ในการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อลดความขัดแย้ง โดยเฉพาะประเด็นที่มาของ ส.ส.ที่ทางพรรคเห็นว่า ยังคงเกิดปัญหาในระบบการเลือกตั้ง และควรแก้ไขเพื่อยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ ด้วยกลไกที่เหมาะสม พร้อมกับปฏิเสธเข้าร่วมหารือ แม้รัฐบาลจะเชิญชวนร่วมกำหนดทิศทางการแก้รัฐธรรมนูญก่อนเปิดประชุมก็ตาม
       
ก่อนหน้านี้ อดีตคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2550 สรุปประเด็นการแก้ไขไว้ที่ 6 ประเด็น ประกอบไปด้วย ที่มาของ ส.ส. ที่มาของ ส.ว. และอำนาจหน้าที่ของ ส.ส.และ ส.ว.มาตรา 190 ว่าด้วยหนังสือสัญญา ระบุระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา มาตรา 237 ว่าด้วยการทุจริตเลือกตั้งที่ต้องโทษยุบพรรคการเมือง สำหรับการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไป จะเริ่มขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2553