เลือกสว.ใน1เดือนหลังกม.ประกาศใช้

  • วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 07:36 น.

เลือกสว.ใน1เดือนหลังกม.ประกาศใช้

ประธาน กกต.มั่นใจหลังกฎหมาย สว.ประกาศใช้ 1 เดือน สามารถดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ทันที

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า หากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.มีผลบังคับใช้ภายใน 1 เดือน ก็จะเห็นกระบวนการเลือก สว.ใหม่ได้ โดยเตรียมออกระเบียบทันที เพื่อเตรียมการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ทั้งนี้ ที่มา สว.มาได้สองทาง คือ สมัครอิสระ ซึ่งต้องส่งโดยองค์กรนิติบุคคล หลังจากนั้นจะมีการประกาศให้องค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคลมาลงทะเบียนกับ กกต. เมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับก็ประกาศวันสมัครและเลือกทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ก่อนที่จะส่ง 200 รายชื่อให้ คสช.คัดเลือกเหลือ 50 คน

สำหรับการกำหนดวันเลือกตั้งนั้นตามกรอบของรัฐธรรมนูญจะเริ่มต้นหลังจากกฎหมายเลือกตั้ง สส.มีผลบังคับใช้ให้ดำเนินการเลือกตั้งภายใน 150 วัน โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง จากนั้น กกต.จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง โดยตามกฎหมาย กกต.ไม่ต้องหารือใครก็ได้ แต่การหารือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกพรรค ซึ่งการจัดการเลือกตั้งอาจใช้เวลาไม่ถึง 150 วันก็ได้

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงาน กกต.มีการเตรียมการออกระเบียบและประกาศเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยระเบียบและประกาศที่ กกต.จะต้องจัดทำมีทั้งหมดกว่า 52 ฉบับ

 อย่างไรก็ตาม เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือการปรับตัวของพรรคการเมืองในการทำไพรมารีโหวต เพราะอำนาจพลิกกลับไปอยู่ที่สมาชิกพรรค พรรคการเมืองจึงต้องปรับตัวให้ทัน ในช่วงเวลาก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งตามโรดแมปเดือน ก.พ. 2562 และที่ยังกังวลคือระยะเวลาการทำไพรมารีโหวตที่มีกรอบเวลา 150 วันหลัง ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.ประกาศใช้จะทำได้ทันหรือไม่

"ที่ยังน่ากังวลก็คือสมาชิกพรรค ซึ่งพรรคการเมืองจะต้องมีเวลาไปหา สมาชิกให้มากกว่านี้เพื่อที่ทำไพรมารีโหวตได้ แต่การหาสมาชิกพรรคก็ต้องดูด้วย ไม่ใช่ไปทำให้เกิดความไม่สงบขึ้น อีก เพราะอาจจะไปขัดกฎหมายได้" พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ