กลาโหม ชี้ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่น "สัญญาประชาคม" จะแก้ความขัดแย้งได้

วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 16:31 น.
กลาโหม ชี้ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่น "สัญญาประชาคม" จะแก้ความขัดแย้งได้
พล.ท.คงชีพ เผยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าสัญญาประชาคมฯ จะช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและนำสันติสุขกลับสู่สังคม

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.  พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการสร้างความสามัคคีปรองดอง ว่า จากการสำรวจพูดคุยกับประชาชนทั่วประเทศ ผ่าน “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” ที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นถึงความจำเป็นต้องมี “สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง” และเห็นด้วยว่าสัญญาประชาคมจะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง และนำสังคมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุข

อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ ยังมีความกังวลกับปัญหาต่างๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งของสังคมในอนาคต ตามลำดับ ได้แก่ ปัญหาการเมือง การทุจริตคอรัปชั่น การไม่เคารพกฎหมาย ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การบิดเบือนข่าวสาร ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งปัญหาระบบการศึกษา และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

พล.ท.คงชีพ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาสังคมทราบดีถึงความตั้งใจและความพยายามหาทางออกจากความขัดแย้งที่ทุกรัฐบาลในอดีตพยายามดำเนินการ หากแต่ได้รับการปฏิเสธจากคู่ขัดแย้งเสมอมา  ดังนั้นกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่รัฐบาลปัจจุบันจัดทำขึ้นเป็น “สัญญาประชาคม” จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับฟังประชาชนทั้งประเทศ ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งที่มีต่อเนื่องกว่า 10 ปี มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาทางออกจากความขัดแย้งของทุกรัฐบาลที่ทำมา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างจริงใจจากทุกฝ่าย 

"วันนี้ กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง เดินหน้ามาไกลกว่าที่จะกลับไปอยู่จุดเดิม และเชื่อว่าประชาชนเบื่อหน่ายและทราบดีถึงสาเหตุหลักของความขัดแย้ง ซึ่งเราทุกคน ต่างต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุข เฉกเช่นทุกสังคมทั่วโลก"

ดังนั้น เมื่อเราต่างแสดงตนยึดมั่นในสังคมประชาธิปไตย จึงจำเป็นต้องรับฟังและเคารพต่อความคิดเห็นร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ในสัญญาประชาคม ด้วยการแสดงความจริงใจสนับสนุนกระบวนการสร้างความรักความสามัคคีกันในสังคม ร่วมกันคลี่คลายเรื่องที่ยังเป็นกังวลของประชาชนที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคต ด้วยความพยายามเดินหน้าฝ่าแรงเสียดทานที่ยังคงมีอยู่ไปด้วยความหวังเดียวกัน

ส่วนมาสคอต “น้องเกี่ยวก้อย” ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่สร้างความรักความสามัคคีในสังคมต่อไป โดยในวันที่ 24 พ.ค.256 เวลา 14.00 น. พ.อ.วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด  ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม จะนำน้องเกี่ยวก้อย ลงพื้นที่ยังสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในสัญญาประชาคม เพื่อร่วมรักษาบรรยากาศความรัก ความสามัคคีของสังคมต่อเนื่องถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่จะทีขึ้น