สภาลดสเปคไมโครโฟนจากตัวละ1.3แสนเหลือ8หมื่น

วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 16:08 น.
สภาลดสเปคไมโครโฟนจากตัวละ1.3แสนเหลือ8หมื่น
เลขาฯสภาเผยปรับลดสเปคไมโครโฟนใช้ในรัฐสภาใหม่จากตัวละ 1.35 แสนบาท เหลือ 8 หมื่นบาท ขณะที่นาฬิกาอาจใช้อนาล็อคแทนสเปคที่จัดซื้อเรือนละ7หมื่น

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาทบทวนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในรัฐสภาใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หลังจากครม.มีข้อสั่งการว่า รัฐสภายืนยันพร้อมปรับลดงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ไอทีลงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เบื้องต้นได้พิจารณาประบลดสเปคของไมโครโฟนลงเหลือเพียงตัวละ 80,000 บาท จากราคาเดิมที่เสนอพร้อมเทคโนโลยีการอ่านบัตรและลายนิ้วมือที่ตัวละ 135,915บาท

ขณะที่นาฬิการาคาเรือนละ 70,000 บาท ได้มีการเสนอจัดซื้อเพียง 2 เรือน เพื่อใช้ในห้องประชุม ส. ส และ สว. เท่านั้น แต่เมื่อมีเสียงทักท้วงมา ก็อาจกลับไปใช้นาฬิกาอนาล็อคแทน

นายสรศักดิ์ การพิจารณาปรับลดงบประมาณครั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อให้ทันกับการปิดฝ้าของผู้รับเหมา ซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมได้