ผ่านเฉียดฉิว! ครบ4ปีคสช. คนให้คะแนน5.42จากเต็ม10

วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 10:10 น.
ผ่านเฉียดฉิว! ครบ4ปีคสช. คนให้คะแนน5.42จากเต็ม10
ดุสิตโพลเผยประชาชนให้คะแนนรัฐบาลคสช. 5.42 จากเต็ม 10 พอใจบ้านเมืองสงบ-ใช้กฎหมายเด็ดขาด แต่ยังผิดหวังเรื่องเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจ"ประชาชนได้อะไร? จาก 4 ปีรัฐบาล คสช." หลังการบริหารประเทศของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยการนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะครบรอบ 4 ปีในวันที่ 22 พ.ค. 2561 พบว่าสิ่งที่ประชาชนสมหวังคือการที่บ้านเมืองสงบ ไม่มีการชุมนุมประท้วงที่รุนแรง แต่ผิดหวังมากสุดคือภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี พร้อมให้คะแนนรัฐบาลคสช.เกินครึ่งเล็กน้อยมาที่ 5.42 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน

สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,346 คน ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.2561

ผลสำรวจพบว่า สิ่งที่ประชาชน "สมหวัง" ใน 4 ปีรัฐบาล คสช. คือ อันดับ 1 บ้านเมืองสงบ ไม่มีการชุมนุมประท้วงที่รุนแรง 56.45% , อันดับ 2 การใช้กฎหมายเด็ดขาด เช่น ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 30.88% , อันดับ 3 จัดระเบียบพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ป่าไม้ 24.65% ,อันดับ 4 พัฒนาระบบคมนาคม โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 18.20% และอันดับ 5 ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพิ่มเบี้ยยังชีพ ขึ้นค่าแรง 17.05%

สิ่งที่ประชาชน "ผิดหวัง" ใน 4 ปีรัฐบาล คสช. คือ อันดับ 1 เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น สินค้าแพง ประชาชนเดือดร้อน 41.78% ,อันดับ 2 มีการทุจริตคอรัปชั่นในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ 34.22% ,อันดับ 3 แก้ไขปัญหาล่าช้า ทำงานช้า 19.66% , อันดับ 4 ใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม เช่น การใช้มาตรา 44 สัดส่วน 15.31% และอันดับ 5 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 13.23%

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงรัฐบาล คสช. ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปีหน้า คือ อันดับ 1 จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว หาแนวทางป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง 32.02% , อันดับ 2 ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เห็นแก่พวกพ้อง 27.23% , อันดับ 3 แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 23.91% ,อันดับ 4 แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 15.38% และอันดับ 5 ใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ไม่แทรกแซง 11.23%