ประธานสนช.มั่นใจร่างกฎหมายเทียบตำแหน่งข้าราชการ ไม่เอื้อประโยชน์"ทหาร"

  • วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 15:02 น.

ประธานสนช.มั่นใจร่างกฎหมายเทียบตำแหน่งข้าราชการ ไม่เอื้อประโยชน์"ทหาร"

"พรเพชร" เผยยังไม่เห็นร่างกฎหมายเปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการ แต่มั่นใจไม่เอื้อประโยชน์ "ทหาร" ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่เห็นร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเปรียบเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน แสดงว่าร่างยังไม่แล้วเสร็จ และคงยังไม่ได้ทำตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 เท่าที่ทราบร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งทหารเข้ากับข้าราชการพลเรือน ซึ่งในอดีตคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เคยเทียบให้ แต่เทียบกับทุกตำแหน่ง แต่ขณะนี้ไม่รู้ว่า ก.พ. ยังมีอำนาจเทียบหรือไม่ ซึ่งการเทียบก็เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเห็นด้วยที่ต้องมีการเทียบตำแหน่งข้าราชการทุกตำแหน่ง เพื่อสะดวกแก่การบริหารจัดการ

ส่วนที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าร่างกฎหมายนี้เจาะจงเฉพาะทหาร นายพรเพชร กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อวิจารณ์ว่าควรจะเทียบให้หมดทุกอย่าง ทั้งนี้ ไม่รู้ว่าเกิดจากการที่บุคคลจะเข้าไปสรรหาเป็นองค์กรอิสระ มีการกำหนดตำแหน่งอธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี เป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะสรรหา

นายมีชัย กล่าวว่า ซึ่งคราวนี้อธิบดีเป็นตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนระดับหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งทหารไม่มีอธิบดี มีแต่เจ้ากรมและแม่ทัพภาค ทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เคยชี้แจงในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าหัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีหมายถึงข้าราชการพลเรือน และในคำชี้แจงของกรธ.ยังระบุด้วยว่า ที่กรรมการสรรหาเคยตีความว่าหัวหน้าส่วนราชการต้องเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลนั้น

"นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรธ.เคยพูดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล ต่อมาได้มีหนังสือมาถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งได้สอบถามไปว่าคำว่าหัวหน้าส่วนราชการไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดเทียบเท่าอธิบดี เอกอัครราชทูตก็เป็นหัวหน้าส่วนราชการ และเทียบกับระดับอธิบดี กรธ.ตอบมาแค่นี้โดยไม่ได้พูดถึงข้าราชการฝ่ายอื่นเลย เมื่อข้าราชการฝ่ายอื่นมาสมัครก็ตกคุณสมบัติไป"นายพรเพชร กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เรียนตามตรงว่าองค์กรอิสระสรรหาไปหมดแล้ว เหลือผู้ตรวจการแผ่นดินกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งกสม.ไม่มีคุณสมบัติของอธิบดี ส่วนผู้ตรวจฯวันนี้ก็ไม่มีคุณสมบัติของอธิบดีเช่นกัน เพราะว่าคุณสมบัติของผู้ตรวจฯทุกครั้งจะเป็นภาครัฐ อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ จะเห็นว่าอดีตปลัดกระทรวง อดีตผู้พิพากษามาเป็น แต่วันนี้เป็นการสรรหาใหม่ เพราะคนที่เสนอเดิมไม่ได้รับความเห็นชอบ ดังนั้น ถ้าบอกว่าเพื่อประโยชน์ในการสรรหาองค์กรอิสระ วันนี้องค์กรอิสระก็สรรหาไปเกือบหมดแล้ว จะเขียนกฎหมายเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็คงไม่ใช่

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ